'Pas toe leg uit' standaarden (verplicht)

Content

De standaarden op deze lijst hebben een 'Pas toe of leg uit'-verplichting. Als u op de naam van een standaard klikt, gaat u naar een pagina met meer informatie.

Standaard Typering Versie Beheerorganisatie
Ades Baseline Profiles Geavanceerde en gekwalificeerde digitale handtekeningen Xades v2.1, Pades v2.1, Cades v2.2 en Asic v2.2 ETSI
Aquo-standaard Watermanagement informatie Aquo 2022-06 Informatiehuis Water
Authenticatie-standaarden (OpenID.NLGov en SAML) Authenticatie Zie 'Toelichting bij opname' Logius, OASIS
BWB Identificatie van en verwijzing naar wet- en regelgeving 1.3.1 KOOP
Digikoppeling Veilige gegevensuitwisseling Logius
Digitoegankelijk (EN 301 549 met WCAG 2.1) Toegankelijkheid websites, webapplicaties en documenten 3.2.1 ETSI
DKIM Bescherming tegen e-mailphishing RFC 6376 IETF
DMARC Bescherming tegen e-mailphishing RFC 7489 IETF
DNSSEC Domeinnaambeveiliging RFC 4033, RFC4034, RFC4035 IETF
E-Portfolio NL Onderwijs en Ontwikkeling NEN 2035:2014 nl NEN
ECLI Verwijzing naar rechterlijke uitspraken 1.0 Juriconnect
EML_NL Verkiezingsgegevens 1.0 Kiesraad
Geo-Standaarden Geografische informatie Zie 'Toelichting bij Opname' Geonovum
GWSW Uniform vastleggen, uitwissel en hergebruiken van gegevens in het stedelijke waterbeheer. 1.5.2 RIONED
HTTPS en HSTS Beveiligde websiteverbinding 1.2 IETF
IFC Bestandsformaat voor bouwwerkinformatiemodellen 2x3 TC1 BuildingSMART
IPv6 en IPv4 Adressering van ICT-systemen binnen een netwerk 4 en 6 IETF
JCDR Identificatie van en verwijzingen naar decentrale regelgeving 1.0 KOOP
NEN-ISO/IEC 27001 Managementsysteem voor informatiebeveiliging NEN-ISO/IEC 27001:2013 NEN
NEN-ISO/IEC 27002 Richtlijnen en principes voor informatiebeveiliging NEN-ISO/IEC 27002:2013 NEN
NL GOV Assurance profile for OAuth 2.0 Beveiligingstandaard voor het autoriseren van toegang tot REST API’s 15 juli 2019 Logius
NL LOM Vindbaarheid van leermaterialen 1.0 EduStandaard
NLCIUS Elektronische factureren  1.03 STPE
NLCS 2D tekenstandaard 4.1 digiGO
ODF Format documentbewerking 1.3 OASIS
OpenAPI Specification Beschrijven van REST APIs 3.0 OpenAPI Initiative
PDF (NEN-ISO) Formaat documentpublicatie ISO
REST-API Design Rules Verzameling regels voor het structureren en documenteren van REST API’s. 1.0 Logius
RPKI Beveiligen van de routing infrastructuur IETF
security.txt Publicatie van contactinformatie voor beveiligingsmeldingen RFC 9116 IETF
SETU Inhuur van flexibele arbeidskrachten Zie toelichting bij opname SETU
SIKB0101 Bodeminformatie 14.8 SIKB
SIKB0102 Archeologische informatie 4.3.0 SIKB
SKOS Linked data en begrippenlijsten SKOS W3C Recommendation 18 August 2009 W3C
SPF Bescherming tegen e-mailphishing 1 IETF
STARTTLS en DANE Beveiligde verbinding tussen mailservers RFC 3207 en RFC 7672 IETF
STIX en TAXII Uitwisseling van cyberdreigingsinformatie 1.2.1 (STIX) en 1.1.1 (TAXII) OASIS
StUF Uitwisseling administratieve overheidsgegevens VNG Realisatie
TLS Beveiligde internetverbinding 1.3 en 1.2 IETF
VISI Bouwprocesinformatie 1.6 digiGO
WDO Datamodel Douane-informatie 3.3 Wereld Douane Organisatie
WPA2 Enterprise Beveiligde WiFi-netwerken Versie 2 (802.11) IEEE-ISTO
XBRL Bedrijfsrapportages met een financiële component XBRL 2.1 XBRL International