Introductie

Content

Wilt u graag weten wat standaardisatie is? Of waaraan open standaarden bijdragen? Zoekt u naar de regels rondom het gebruik van standaarden? Of wilt u weten wat Forum Standaardisatie doet? Dit alles leggen we u hier in vogelvlucht uit.

1. Wat zijn standaarden?

Een standaard is een afspraak over informatie of een proces. In de ICT gebruiken we standaarden om te voorkomen dat iedereen op zijn eigen manier gaat werken. Er zijn afspraken om gegevens snel en foutloos uit te wisselen, voor betere beveiliging en om ze makkelijker en toegankelijker te maken voor iedereen. Met standaarden versoepelen we de samenwerking tussen het bedrijfsleven, de burger en de overheid.

 


 

2. De maatschappelijk waarde

ICT-standaarden zorgen voor een vloeiende gegevensstroom, systemen die naadloos op elkaar aansluiten en data die foutloos uitgewisseld wordt. Maar standaardisatie alleen is niet genoeg. In een open en vrije samenleving hoort ICT die deze openheid en vrijheid ook ondersteunt. Dat gebeurt onder andere door 'open standaarden' te gebruiken. De openheid zorgt voor transparantie, inspraak, gelijk speelveld en meer keuzevrijheid in leveranciers.

Voordelen:

 


 

3. De regels

Forum Standaardisatie adviseert de publieke sector om gebruik te maken van ICT-standaarden. De standaarden van de ‘Pas toe of leg uit’-lijst zijn verplicht voor overheidsorganisaties.

 


 

4. Vind de voor u relevante standaarden

Op de 'Pas toe of leg uit'-lijst staan alle open standaarden die een dergelijke verplichting hebben. Voor iedere situatie zijn andere open standaarden relevant (en dus verplicht). Onze interactieve Beslisboom helpt u om de standaarden voor uw situatie te vinden. Kijk ook zeker op de lijst Aanbevolen standaarden. Die zijn niet verplicht, maar kunnen uw systeem wel naar een hoger niveau brengen.

 


 

5. Wat doet Forum Standaardisatie?

Forum Standaardisatie adviseert de hele publieke sector over het gebruik van open standaarden. Binnen de overheid geeft het Forum advies aan het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO). Om tot goede adviezen te komen doen we doorlopend onderzoek. Aan de hand daarvan adviseren wij de overheid en brengen we netwerken bij elkaar. Zo kunnen onze partners gericht werken aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.

""