Bureau Forum Standaardisatie

Forum Standaardisatie beheert de lijst met open standaarden voor de publieke sector.

MijnOverheid en eHerkenning staan op de voorzieningenlijst.

Moderne standaarden maken het internet betrouwbaarder. Gebruik jij ze al?

Thema's

Application Programming Interfaces (API)

Het eenvoudig uitwisselen van informatie is voor organisaties belangrijk om gebruikers te bedienen en gegevensstromen efficiënt te laten verlopen. Daarvoor moeten applicaties goed met elkaar kunnen...

Stelselstandaarden

Voor gegevensuitwisseling met één van de basisregistraties, is een koppelvlak nodig.

Open standaarden

Het Forum Standaardisatie zet zich in voor open ICT standaarden. Standaarden ondersteunen gegevensuitwisseling tussen ICT-systemen. De openheid zorgt ervoor dat iedereen de standaard kan gebruiken...

Internationaal

Standaardisatie is een internationale zaak. Gegevensuitwisseling houdt niet op bij de landsgrens.