Bureau Forum Standaardisatie

Forum Standaardisatie beheert de lijst met open standaarden voor de publieke sector.

MijnOverheid en eHerkenning staan op de voorzieningenlijst.

Moderne standaarden maken het internet betrouwbaarder. Gebruik jij ze al?

Thema's

Openbare Consultatie

Het Forum Standaardisatie heeft momenteel geen openbare consultaties open staan voor de lijst met standaarden. De consultatie voor de lijst met open standaarden liep van 08 augustus tot 16 september...

Internationaal

Standaardisatie is een internationale zaak. Gegevensuitwisseling houdt niet op bij de landsgrens.

Stelselstandaarden

Voor gegevensuitwisseling met één van de basisregistraties, is een koppelvlak nodig.

Open standaarden

Het Forum Standaardisatie zet zich in voor open ICT standaarden. Standaarden ondersteunen gegevensuitwisseling tussen ICT-systemen. De openheid zorgt ervoor dat iedereen de standaard kan gebruiken...