Bureau Forum Standaardisatie

Zeecontainers op schip

Wat zijn open standaarden en waarom is het belangrijk dat overheden deze gebruiken?

Test of jouw website voldoet aan moderne standaarden op www.internet.nl

Thema's

Application Programming Interfaces (API)

Het eenvoudig uitwisselen van informatie is voor organisaties belangrijk om gebruikers te bedienen en gegevensstromen efficiënt te laten verlopen. Daarvoor moeten applicaties goed met elkaar kunnen...

Stelselstandaarden

Voor gegevensuitwisseling met basisregistraties zijn koppelvlakken nodig. Deze koppelvlakken zijn gebaseerd op verschillende open standaarden. Voor de basisregistraties noemen we deze verzameling...

Open standaarden

Het Forum Standaardisatie zet zich in voor open ICT-standaarden. Standaarden ondersteunen gegevensuitwisseling tussen ICT-systemen. De openheid zorgt ervoor dat iedereen de standaard kan gebruiken...

Internationaal

Veel standaarden worden door internationale organisaties gemaakt en beheerd. Dat geldt ook voor de standaarden van de lijst van Forum Standaardisatie. Ook zijn overheidsorganisaties internationaal...