Bureau Forum Standaardisatie

Forum Standaardisatie beheert de lijst met open standaarden voor de publieke sector.

MijnOverheid en eHerkenning staan op de voorzieningenlijst.

Moderne standaarden maken het internet betrouwbaarder. Gebruik jij ze al?

Thema's

Cloud Computing

Overheidsinstanties maken steeds vaker gebruik van clouddiensten en –oplossingen.

Internationaal

Standaardisatie is een internationale zaak. Gegevensuitwisseling houdt niet op bij de landsgrens.

Open standaarden

Standaarden op de lijst van Forum Standaardisatie zijn altijd open standaarden.

Stelselstandaarden

Voor gegevensuitwisseling met één van de basisregistraties, is een koppelvlak nodig.