Leden Forum Standaardisatie

Content

Het Forum Standaardisatie bestaat uit deskundigen afkomstig uit diverse overheidsorganisaties, het bedrijfsleven en de wetenschap. De leden worden benoemd door de staatssecretaris van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en hebben zitting in het Forum op persoonlijke titel.

De leden zijn: