Open data: lijst open standaarden

Content

Forum Standaardisatie stelt zijn lijst open standaarden beschikbaar als linked open data. Hiervoor is een kennismodel ontwikkeld. Dat maakt het mogelijk de lijst open standaarden te hergebruiken. Hieronder leggen we het voor u uit.

Forum Standaardisatie vindt het belangrijk de lijst open standaarden te brengen naar de platformen waar gebruikers zitten. Daarom biedt het Forum de lijst open standaarden aan als open data. Dit verloopt via NORA online. Dit maakt het mogelijk registraties te hergebruiken op andere platformen volgens linked data principes en -standaarden. Denk aan platformen als Wikidata, GEMMA Softwarecatalogus, SURF Standaarden, data.overheid.nl. Uiteindelijk bevordert hergebruik de zichtbaarheid van de standaarden en draagt dit bij aan stimuleren van de adoptie.

Om welke gegevens gaat het?

Het gaat om de registraties van standaarden op de ‘pas toe of leg uit’-lijst en de lijst aanbevolen standaarden. Met een registratie van een standaard wordt de beschrijving van een standaard op de lijst open standaard genoemd, zoals Geo-standaarden of de Aquo-standaard.

Wat is het Kennismodel?

Hiervoor heeft het Forum Standaardisatie in samenwerking met NORA online het Forum Standaardisatie Kennismodel (FSKM) opgezet. Dit model werkt volgens linked data-principes. Het FSKM beschrijft de eigenschappen van de registraties, zoals eigenschappen als status van de standaard, functioneel toepassingsgebied, nut, werking, of datum van aanmelden. Daarnaast bepaalt het FSKM de transformatie van registraties naar linked data.

Hoe werkt het?

Voor het delen van de lijst open standaarden zet het Forum Standaardisatie de techniek linked data in. Linked data zijn gestructureerde gegevens (data) die gelinkt zijn aan andere gegevens en daardoor beter bruikbaar zijn. Op deze manier kun je gegevens uit verschillende bronnen met elkaar verbinden en je eigen gegevens weer verrijken met gegevens uit andere bronnen.

Alle registraties van standaarden worden gepubliceerd naar een linked data store (triple store). Deze is benaderbaar via een SPARQL endpoint. Er is ook een query builder beschikbaar om door de gegevens te bladeren.

In het Forum Standaardisatie Kennismodel wordt gezegd van elke eigenschap hoe dit vertaald wordt in RDF, via de eigenschap 'imported from'. De meeste eigenschappen staan in het eigen vocabulaire. Dat is herkenbaar aan de prefix 'fskm' (Forum Standaardisatie Kennismodel).

Wat mag ik met de linked open data?

Forum Standaardisatie stelt de lijst open data beschikbaar via de Creative Commons zero verklaring (CC0 1.0). Deze verklaring geeft aan dat hergebruik van de lijst is toegestaan zonder beperkende voorwaarden.

Meer weten?

Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder.

Nuttige links: