Forum Standaardisatie

Content

We willen allemaal veilig en makkelijk digitale gegevens met elkaar uitwisselen. Het Forum Standaardisatie helpt dit mogelijk te maken door open standaarden te toetsen en voor te schrijven aan publieke organisaties. Die standaarden verbeteren de samenwerking tussen bedrijven, burgers en de overheid. En als de samenwerking wat stroef verloopt? Dan brengen wij organisaties bijeen om gezamenlijk naar oplossingen te zoeken. 

Onze organisatie

Het Forum Standaardisatie is een adviescommissie met deskundigen uit diverse overheidsorganisaties, het bedrijfsleven en de wetenschap. De leden worden op persoonlijke titel benoemd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het Forum wordt ondersteund door een secretariaat, het Bureau Forum Standaardisatie (BFS). Dit bureau is gehuisvest bij Logius, de dienst digitale overheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Wie we adviseren

Het Forum Standaardisatie adviseert de hele publieke sector over het gebruik van open standaarden. Binnen de overheid geeft het Forum advies aan het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO). In dat overleg zitten vertegenwoordigers van verschillende ministeries, de vereniging voor gemeenten (VNG), Interprovinciaal Overleg (IPO) en Unie van Waterschappen (UWV). Forum Standaardisatie adviseert hen, maar het OBDO stelt de beslissingen vast.

Onderzoeken

Om tot goede adviezen te komen doen we doorlopend onderzoek naar het gebruik van open standaarden. Zo doen we bijvoorbeeld steekproeven in de aanbestedingen van de overheid en meten we bij grote organisaties of hun voorzieningen aan de verplichte standaarden voldoen. Dankzij die informatie kunnen onze partnerorganisaties gericht werken aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.

Contact opnemen

Of u nu op zoek bent naar een oplossing voor een maatschappelijk probleem, vragen hebt over het toepassen van een standaard of gewoon eens wilt kennismaken. Neem vooral contact met ons op. Onze adviseurs helpen u graag.