Wat zijn standaarden?

Content

Een standaard is een afspraak over informatie of een proces. Forum Standaardisatie adviseert de publieke sector over het gebruik van ICT-standaarden. Als computersystemen gegevens uitwisselen, dan moeten zij de afspraken en vaste processen hanteren. Doen ze dat niet, dan kunnen er fouten ontstaan, kan het systeem misbruikt worden of wordt verkeerde data overgenomen.

Standaard samenwerken

Denk aan de problemen die ontstaan als jouw loodgieter en architect op verschillende manieren notities maken op dezelfde kaart. Of de risico's van het opvragen van privégegevens via een niet versleutelde internetverbinding. Het gebruik van standaarden draagt bij aan de uitwisselbaarheid van digitale informatie. Dat wordt interoperabiliteit genoemd. Ook vermindert het kosten en administratieve lasten. Wie standaarden gebruikt zit namelijk niet vast aan één leverancier.

Open standaarden

Alle standaarden op de lijst van Forum Standaardisatie zijn ‘open standaarden’. We noemen de afspraken open, wanneer:

  1. de benodigde documentatie laagdrempelig beschikbaar is;
  2. er geen hindernissen zijn op het terrein van intellectueel eigendomsrecht;
  3. er voldoende inspraakmogelijkheden zijn voor stakeholders tijdens (door)ontwikkeling van de standaard;
  4. en de onafhankelijkheid en duurzaamheid van de standaardisatieorganisatie verzekerd zijn.

Het gebruik van open standaarden betekent dat je meer keuzevrijheid hebt qua ICT-leverancier(s). Dit, omdat de afspraken alleen software beschrijven die door alle leveranciers gebruikt kan en mag worden.

De standaarden op de lijsten van Forum Standaardisatie worden door een toetsingsprocedure gehaald om te beoordelen of ze aan de criteria voor openheid voldoen.

Zie ook: