Meting Informatieveiligheidstandaarden

Content

Overheidsbreed zijn afspraken gemaakt om standaarden voor internetveiligheid en informatieveiligheid versneld te adopteren, de zogeheten streefbeeldafspraken. Een aantal standaarden zijn per 1 juli 2023 verzwaard tot een wettelijke verplichting via het ‘Besluit beveiligde verbinding met overheidswebsites en ‑webapplicaties’. Forum Standaardisatie voert ieder halfjaar een meting uit op de implementatie van deze informatieveiligheidstandaarden bij overheidsorganisaties.

Domeinnamen

Informatie over welke domeinnamen zijn getoetst, hoe de verschillende overheidslagen ten opzichte van elkaar scoren en hoe de meting tot stand is gekomen is opgenomen in elke rapportage.

In de Meting Informatieveiligheidstandaarden toetsen we de volgende groepen domeinen:

  • de domeinen van de overheidsorganisatie die direct of indirect vertegenwoordigd zijn in het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) zoals ministeries, uitvoeringinstanties (de Manifestpartijen en partijen die behoren tot KleinLef), gemeenten, provincies en waterschappen;
  • de domeinen die horen bij voorzieningen van de Generieke Digitale Infrastructuur;
  • de meest bezochte domeinnamen van overheden (en uitvoerders), denk hierbij ook aan een domeinnaam als www.politie.nl.

Hierbij worden de volgende bronnen gebruikt:

Meest recente rapportages: