Onvoldoende urgentie voor beveiligen van overheidsmail

Content

Uit de meeste recente meting naar het gebruik van standaarden voor veilig internet blijkt dat 42% van de overheid nog kwetsbaar is voor e-mailvervalsing. Daarnaast voldoet de helft niet aan de verplichte beveiligingseisen voor het borgen van vertrouwelijkheid van e-mail. Deze overheidsorganisaties voldoen niet aan de overheidsbrede afspraken en lopen hierdoor verhoogt risico op misbruik zoals phishing en afluisteren.

Dat het contact met de overheid vertrouwelijk en betrouwbaar moet zijn vinden we allemaal logisch. Toch blijkt uit de meest recente meting dat een hoop organisaties nog niet voldoen aan de gemaakte afspraken. Informatieveiligheidstandaarden worden beter toegepast op websites dan op e-mail, maar er zijn nog steeds overheidsorganisaties die qua standaarden voor websitebeveiliging gaten laten vallen. Zo past 12% van de overheidsorganisaties de standaard HSTS, voor het afdwingen van een beveiligde verbinding met websites, niet goed toe.

Afspraken niet volledig nageleefd

Individuele overheidsorganisaties boeken vooruitgang, zo implementeerden gemeenten Culemborg, Tiel en West Betuwe de e-mailstandaarden na de voorgaande meting. Deze gemeenten scoren nu 100% in de web- en e-mailtest van Internet.nl, de tool waarmee je kan controleren of een internetdomein aan de standaarden voldoet. Kijken we echter naar de gemiddelde adoptiepercentages, dan zijn we er nog niet. Eind 2019 moesten overheden de standaarden STARTTLS en DANE implementeren, om vertrouwelijkheid van e-mailverkeer te borgen. Ook moesten zij anti-phishing-standaarden SPF en DMARC op een strikte manieren toepassen, om e-mailvervalsing tegen te gaan. Aan deze afspraak werd begin dit jaar voor gemiddeld 75% voldaan. Overheidsbrede afspraken leiden wel tot een grotere adoptie van cruciale informatieveiligheidstandaarden, maar er is kennelijk meer nodig om voldoende urgentie te kweken bij de achterblijvers.

Aandacht voor e-mailvervalsing in de pers

In april 2020 kwamen het RIVM en Rijksoverheid.nl in het nieuws omdat de e-maildomeinen nog steeds vatbaar waren voor e-mailvervalsing. Diezelfde maand meldde de Algemene Rekenkamer dat het mogelijk bleek om e-mails te versturen uit naam van willekeurige Defensiemedewerkers, zoals bijvoorbeeld de Commandant der Strijdkrachten. Al zijn deze problemen inmiddels opgepakt, het zijn wel voorbeelden die duidelijk maken dat beveiliging met de juiste aandacht naar een beter niveau kan worden gebracht. Moderne Internetstandaarden zijn ‘basishygiëne’ voor digitale dienstverlening.

Meting Informatieveiligheidstandaarden

Overheidsbreed zijn afspraken gemaakt om standaarden voor internetveiligheid en bereikbaarheid versneld te adopteren, de zogeheten streefbeeldafspraken. Forum Standaardisatie voert ieder halfjaar een meting uit op de implementatie van deze informatieveiligheidstandaarden bij overheidsorganisaties.

Lees het onderzoek

Lees de highlights van de meting via het digitale magazine ‘Meting Informatieveiligheidstandaarden’ of download het volledige rapport via de coverpagina.