Schoon water en beschermde bodem

Content

De open standaarden Aquo-standaard, GWSW, SIKB0101 en SIKB0102 helpen ons om informatie over water en onze bodem eenduidig en transparant uit te kunnen wisselen. De afspraken zorgen ervoor met onze ICT-systemen beter digitaal kunnen samenwerken. Zo houden we grip op de kwaliteit van ons water en de bodem. Bovendien zorgen deze standaarden ook dat gegevens makkelijker terug te vinden zijn, bijvoorbeeld over archeologische bodemvondsten.

Evaluatie

Om de kwaliteit van de informatie op de ‘pas toe of leg uit’-lijst te borgen evalueerde het Forum Standaardisatie deze standaarden in het najaar van 2022. Uit het onderzoek volgden meerdere aanbevelingen over met name de huidige relevantie van de standaard, het functioneel toepassingsgebied, het beheer en de stand van zaken rond de adoptie van de standaard. Forum Standaardisatie pakt deze in 2023 met de beheerders SIKB en IHW verder op.

Lees het onderzoek