Wat zijn de verplichtingskaders?

Content

Forum Standaardisatie toetst open standaarden en schrijft deze voor aan publieke organisaties. Dit kan als aanbeveling of volgens een ‘Pas toe of leg uit’-verplichting. Standaarden met een 'Pas toe of leg uit'-verplichting kunnen verzwaard worden met een streefbeeldafspraak of tot wettelijke verplichting. Het hangt per open standaard af welke aanbeveling of verplichting er geldt. Op deze pagina vindt u een overzicht van alle mogelijkheden.

Download het overzicht

U kunt de kaders makkelijk vergelijken in dit schematisch overzicht.

Wettelijk verplichte standaard

Een open standaard die ondanks een 'Pas toe of leg uit'-verplichting en aanvullende streefbeeldafspraak toch nog te weinig gebruikt wordt, kan wettelijk verplicht worden op grond van de Wet digitale overheid.

Standaard met streefbeeldafspraak

Streefbeeldafspraken gaan verder dan de 'Pas toe of leg uit'-verplichting. Bij een streefbeeldafspraak kan een volgende aanschaf niet meer afgewacht worden en moet de standaard voor een bepaalde datum toegepast worden. Dus ook op al bestaande ICT-systemen/-diensten.

‘Pas toe of leg uit’-standaard

Deze verplichting stelt dat uiterlijk vanaf het moment van aanschaf van een ICT-product of –dienst, een publieke organisatie dient te kiezen voor toepassing van de relevante standaarden op de 'pas toe of leg uit'-lijst van het Forum Standaardisatie.

Aanbevolen standaard

Aanbevolen standaarden zijn niet verplicht, maar net zo nuttig. Sommige daarvan zijn veelvoorkomend. Anderen zijn nog niet breed toegepast maar verdienen wel een aanbeveling om gebruikt te worden. Het verplichten van deze standaarden is op dit moment een te zwaar middel.