Status Aanbevolen

Content

Sommige open standaarden zijn al gangbaar in de ICT-wereld. Anderen zijn nog niet breed toegepast, maar verdienen wel aanbeveling om gebruikt te worden. Deze standaarden staan op Lijst Aanbevolen Standaarden.

Aanbeveling

Het wordt de hele publieke sector aangeraden om Aanbevolen standaarden te implementeren en gebruiken, maar er hangen geen verplichtingen aan vast. Een ‘Pas toe of leg uit’-verplichting is nu nog een te zwaar middel voor deze standaarden, maar het is wel wijs om gebruik van aanbevolen standaarden te maken.

Het nut van een aanbeveling

De opname van een standaard op de lijst Aanbevolen standaarden draagt bij aan adoptie ervan bij overheidsorganisaties. Stakeholders hechten immers waarde aan een eenduidige status van de standaard, voordat zij tot implementatie overgaan.

Zie ook:

- Lijst aanbevolen standaarden