icoon internationaal

Standaardisatie gebeurt binnen Europa op verschillende manieren. Via wetgeving (‘regulations’) wijst de Europese Commissie standaarden aan voor verplicht gebruik door de lidstaten.

Daarnaast stelt de Europese Commissie ook een lijst met standaarden samen waarnaar mag worden gevraagd door lidstaten bij openbare aanbestedingen. Dit gebeurt na een toets waarbij openheid en volwassenheid van standaarden wordt onderzocht. Dit lijkt op wat het Forum Standaardisatie in Nederland doet. Ook ontwikkelt de Europese Commissie bouwstenen waar standaarden in zitten. Nederland en andere lidstaten moet hier gebruik van maken om gegevens te kunnen uitwisselen. 

Door inbreng bij de Europese Commissie te leveren kan Nederland zorgen voor goede aansluiting op Europese ontwikkelingen en Nederlandse belangen bewaken. Vanuit haar standaardisatie expertise en internationale contacten ondersteunt het Forum Standaardisatie de ministeries van Economische Zaken en Binnenlandse Zaken en participeert het Forum in verschillende Europese Standaardisatie-initiatieven. 

European Multi Stakeholder Platform on ICT Standardisation 

Het European Multi Stakeholder Platform on ICT Standardisation (MSP) adviseert de Europese Commissie over alle ICT-standaardisatie. Het Forum Standaardisatie vertegenwoordigt namens het Ministerie van EZK de Nederlandse overheid in het MSP. Het indienen van nieuwe standaarden voor de Europese lijst met ICT-standaarden die in aanbestedingen gevraagd mogen worden, gebeurt via het Forum Standaardisatie. 

Het MSP produceert ook het 'Rolling Plan on ICT Standardisation' dat een jaarlijks overzicht biedt van standaardisatieactiviteiten op uiteenlopende onderwerpen zoals e-factureren, e-privacy en smart cities.

Het Rolling Plan kent in de huidige vorm twee hoofdfuncties:

- Planning tool o.b.v. de beschreven beleidsdoelen en geplande acties.
- Compendium vanwege beschreven juridische grondslagen en overzicht van beschikbare en lopende werkzaamheden.

Aanvullend op het plan wordt een dashboard bijgehouden waarin de uitvoering van de beschreven acties wordt gemonitord.

Het Rolling Plan is digitaal beschikbaar: Rolling Plan for ICT Standardisation 2019

Meer informatie:

Europese interoperabiliteit

Forum Standaardisatie nam deel aan de werkgroepen van het Interoperability Solutions for European Public Administrations (ISA) programma. Dit programma richt zich op het bevorderen van digitale samenwerking (interoperabiliteit) tussen landen. 

Europese digitale bouwstenen

De Europese Commissie ontwikkelt gemeenschappelijke digitale bouwstenen om interoperabiliteit tussen lidstaten te bevorderen. Dit gebeurt in grootschalige projecten. Electronic Simple European Networked Services (eSens) en Connecting Europe Facility (CEF) zijn relevante projecten in dit kader.