Lijst verplichte open standaarden

Content

Een standaard is een afspraak over informatie of over een proces. Standaarden versoepelen de samenwerking tussen het bedrijfsleven, de burger en de overheid. Gebruik van open standaarden zorgt voor uitwisselbaarheid van digitale informatie, kostenbesparingen, innovatie en meer vrijheid bij het kiezen van leveranciers. Overheden en organisaties in de publieke sector zijn verplicht de relevante open standaarden uit deze lijst te kiezen bij aanschaf van ICT-producten en -diensten vanaf 50.000 Euro.

Afwijken van deze standaarden mag, maar alleen met een zwaarwegende reden die terug te vinden is in het jaarverslag. Heeft u hulp nodig om te beslissen welke standaarden u moet uitvragen? Gebruik de Beslisboom op onze website. Kijk op forumstandaardisatie.nl voor de meest actuele versie van deze lijst die voldoen aan 'Pas toe leg uit'-beleid.

Download

Publicatiedatum: 24 juni 2022

Internet en beveiliging

DKIM Echtheidskenmerk voor ontvangen mail
DMARC Beleid bij SPF-/DKIM ongeldige mail
DNSSEC Controle van echtheid domeinnamen
HTTPS en HSTS Versleuteling van webverkeer
IPv6 & IPv4 Internetadressering
ISO 27001 Managementsysteem informatiebeveiliging
ISO 27002 Richtlijnen en principes informatiebeveiliging
NL GOV Assurance profile for OAuth 2.0 Autorisatie
RPKI Veilige netwerk routeringSAMLAuthenticatie
SAML Authenticatie
SPF Machtiging om mail te verzenden
STARTTLS en DANE Versleuteling van mailverkeer
STIX en TAXII Uitwisseling van dreigingsinformatie
TLS Extra versleuteling van webverkeer
WPA 2 Enterprise Toegang tot een WiFi-netwerk met account

Document en (web/app)content

AdES Baseline Profiles Digitaal ondertekenen van documenten
Digitoegankelijk Toegankelijkheid web content
ODF Documenten voor bewerking
OWMS Metadata overheidsinformatie
PDF (NEN-ISO) Documenten voor afdrukken en/of archiveren
SKOS Thesauri en begrippenwoordenboeken

REST API's

OpenAPI Specification Beschrijven van REST APIs
REST-API Design Rules Structureren van REST API’s

E-facturatie en administratie

NLCIUS Elektronisch factureren
SETU Informatie flexibele arbeidskrachten
WDO Datamodel Douane-informatie
XBRL Bedrijfsrapportages

Stelselstandaarden

Digikoppeling Veilige berichtenuitwisselingen
Geo-standaarden Geografische informatie (Geopackage is in november 2019 aan deze standaard toegevoegd)
StUF Uitwisseling administratieve overheidsgegevens

Water en bodem

Aquo-standaarden Waterbeheer
GWSW Verwerking, inzameling en transport van water
SIKB0101 Milieutechnische bodeminformatie
SIKB0102 Archeologische bodeminformatie

Bouw

IFC Bouwwerkinformatiemodellen
NLCS 2D tekenstandaard
VISI Bouwprocesinformatie

Juridische informatie en Verkiezingen

BWB Wet- en regelgeving
ECLI Rechterlijke uitspraken
EML_NL Verkiezingsgegevens
JCDR Decentrale regelgeving

Onderwijs en loopbaan

E-Portfolio NL Uitwisseling werkervaring en competenties
NL_LOM Metadata onderwijscontent

Heeft u hulp nodig om te beslissen welke standaarden u moet uitvragen? Gebruik de Beslisboom op onze website.Vragen of opmerkingen? Neem contact met ons op via e-mail (gebruik ons contactformulier) of bel naar: 070-8887776

Documentatie-type