21-09-2023: SAML en OpenID.NLGov zijn gezamenlijk verplicht ('Pas toe of leg uit'-verplichting) aan de overheid. De 'Pas toe of leg uit'-verplichting van SAML en OpenID.NLGov is overgegaan naar Authenticatie-standaarden (OpenID.NLGov en SAML) op de 'Pas toe of leg uit'-lijst. Authenticatie-standaarden (OpenID.NLGov en SAML) vervangt de afzonderlijke registraties van SAML, NL GOV AP OIDC en OIDC op de lijst open standaarden.

SAML

Inhoudsopgave

Content

Status

Lijst status
  • ‘Verplicht (pas toe of leg uit’) betekent dat de standaard verplicht moet worden uitgevraagd en toegepast volgens de Instructie rijksdienst bij aanschaf ICT-diensten of ICT-producten.
  • ‘Aanbevolen’ betekent dat dit een gangbare of opkomende standaard is waarvan het Forum Standaardisatie het gebruik aanbeveelt.
  • ‘In behandeling’ wil zeggen dat de standaard wordt getoetst voor opname op de lijst.
  • ‘Archief’ betekent in het verleden op de lijst gestaan heeft of in behandeling geweest is en nu niet (meer) verplicht of aanbevolen is.
Archief
Functioneel toepassingsgebied

Beschrijft de toepassing(en) waarvoor het gebruik van de standaard verplicht is of aanbevolen wordt (afhankelijk van de lijststatus).

SAML moet worden toegepast op de uitwisseling van authenticatie- en autorisatiegegevens om gebruikers na eenmalig inloggen toegang te geven tot meerdere diensten.

Organisatorisch werkingsgebied

Benoemt de organisaties waarvoor de verplichting geldt.

Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-)publieke sector.

Europese status

‘Ja’ betekent dat de standaard is erkend door het Multi Stakeholder Platform on ICT Standardisation van de Europese Commissie.

Nee

Nut en werking

Typering
Authenticatie en autorisatie
Nut

Security Assertion Markup Language (SAML) is een standaard voor het veilig uitwisselen van authenticatie- en autorisatiegegevens van gebruikers tussen verschillende organisaties. SAML maakt het mogelijk om op een veilige manier via het internet toegang te krijgen tot diensten van verschillende organisaties, zonder dat je per dienst eigen inloggegevens nodig hebt, of bij elke dienst apart moet inloggen.

SAML wordt gebruik bij onder andere DigiD machtigen en eHerkenning.

Werking

Bij SAML spelen drie partijen een rol: de ‘gebruiker’, de ‘Identity Provider (IdP)’ en de ‘Service Provider (SP)’. De IdP regelt het authenticatieproces van de gebruiker en kan na succesvolle authenticatie aan de SP gegevens verstrekken over de identiteit, attributen en rechten van een gebruiker.

Domein
Relatie met andere standaarden
Relatie met andere standaarden
Relatie met andere standaarden
Relatie met andere standaarden
Trefwoorden

Detailinformatie

Volledige naam

Security Assertion Markup Language

Versie
2.0
Specificatiedocument
Beheerorganisatie
OASIS

Toepassing

Community

Organisaties waar men terecht kan voor adoptieondersteuning, best practices, use cases en informatie over de standaard.

Hulpmiddelen

Vrij beschikbare hulpmiddelen en software die de adoptie van de standaard ondersteunen. Dit kunnen zijn: referentie-implementaties, open source libraries, test tools, e.d.

Toetsingsinformatie

Toelichting bij opname

SAML staat al geruime tijd op de 'Pas toe of leg uit'-lijst en wordt nog actief gebruikt bij Nederlandse overheden. Voor single sign-on toepassingen wordt ook OpenID Connect (OID) steeds vaker gebruikt. Hoewel OpenID Connect nog geen 'Pas toe of leg uit'-status heeft, wordt de opkomst van deze standaard erkend. Het ligt in de verwachting dat SAML en OpenID Connect de komende tijd naast elkaar gebruikt zullen worden en dat OpenID Connect zal worden aangemeld voor de 'Pas toe of leg uit'-lijst.

Het Overheidsbrede Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) heeft in 2018 het functioneel toepassingsgebied aangepast conform de in 2017 vastgestelde standaardsyntaxis

Adoptieadviezen

De formele adoptieadviezen die het Forum Standaardisatie meegeeft bij plaatsing op de lijst open standaarden.

Adviezen over SAML die in opdracht van het Forum Standaardisatie zijn uitgebracht

 

Advisering van het Forum Standaardisatie aan eID over SAML​​

Uitstekend beheer
  • ‘Ja’ betekent dat nieuwe versies van de standaard op de lijst worden overgenomen zonder aanvullende toetsing door het Forum Standaardisatie.
  • ‘Nee’ betekent dat nieuwe versies van de standaard door het Forum Standaardisatie eerst worden getoetst voordat ze de huidige versie op de lijst kunnen vervangen.
Nee
Toelichting
Expertadvies
Consultatie

OS_Consultatiedocument_SAML.pdf

PDF Document | 206.65 KB
Aanmelding

OS_SAML-aanmelding.pdf

PDF Document | 91.8 KB
Consultatie

OS_verzameld_commentaar_SAML.pdf

PDF Document | 246.6 KB
Datum van aanmelding

Datum waarop een organisatie de standaard heeft aangemeld voor opname op de lijst van aanbevolen of verplichte open standaarden. Als een standaard voldoet aan de criteria om in behandeling genomen te worden, vindt een toetsingsprocedure plaats. Deze duurt ongeveer een 6 maanden.

31-03-2009

Datum van besluit

Datum waarop het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) heeft besloten de standaard op de lijst te plaatsen.

20-05-2009