In de praktijk

Content

‘Onze woorden doen ertoe, óók in het riool’

Het riool vertelt veel over onze gezondheid en leefgewoonten. We kunnen deze waardevolle informatie gebruiken om op nationaal niveau besluiten te nemen. Lees meer


 

'Dankzij NLCIUS kunnen we écht efficiënter werken'

Het werk van Anike Wildervanck de Blécourt werd er niet leuker op toen de Rijksoverheid, haar werkgever, e-factureren verplicht stelde. Voor de Coördinerend Directeur Inkoop (CDI) bij het ... Lees meer


 

Regie op internetdomeinen: lessen uit de praktijk

Met behulp van vijf principes wordt het voor overheidsorganisaties mogelijk structureel goed domeinnaambeheer toe te passen: draag zorg voor het in kaart brengen van het eigen domeinportfolio... Lees meer


 

‘Onze applicatie voor e-facturatie maakt ondernemers weer gelukkig’

Sinds 2017 is e-factureren op basis van NLCIUS verplicht gesteld binnen de Rijksoverheid, maar veel ondernemers konden hier niet goed mee overweg. Bert Tijmensen, informatiearchitect bij . ... Lees meer


 

‘Met SKOS bouwden we het Termennetwerk’

Het Netwerk Digitaal Erfgoed ontwikkelde, met behulp van de open standaard SKOS, het Termennetwerk. ‘SKOS heeft ons heel veel tijd en daarmee geld bespaard.’ Lees meer


 

Digitale toegankelijkheid, hoe pak je dat aan?

Dit magazine laat zien hoe je digitale toegankelijkheid kan aanpakken met drie lijnen van actie: informeren, ondersteunen en handhaven. En we bekijken hoe organisaties van de overheid dat... Lees meer


 

‘We hebben bewezen dat beter websitebeheer mogelijk is’

Je hebt het Brexitloket.nl. DuurzaamDoor.nl. Grondstoffenscanner.nl. DeMijnraad.nl. En zo kun je nog wel even doorgaan. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) alleen al... Lees meer


 

De best scorende aanbestedingen van 2020

Jaarlijks onderzoekt Forum Standaardisatie hoe er wordt omgegaan met het 'Pas toe of leg uit'-beleid voor open standaarden. Een terugkerend onderdeel daarbij is de beoordeling van... Lees meer


 

Internetdomeinen: tijd voor de grote schoonmaak

Overheden hebben lang niet altijd goed inzicht in de internetdomeinen waar zij eigenaar ván of verantwoordelijk vóór zijn. Centraal overzicht is nodig om te kunnen borgen dat... Lees meer