Interoperabiliteit

(3D-letters vormen het woord 'standaardisatie'. Voice-over:)

RUSTIGE MUZIEK

VOICE-OVER: Standaardisatie levert geld, efficiency, tempo en kwaliteit op.
Muziek in de oren van ondernemers en bestuurders.
Maar dat gaat niet vanzelf. Standaardisatie vraagt om inzet krachtenbundeling en doorzettingsvermogen.
LOEK HERMANS: Iedereen vindt dat zijn standaard dat is de norm, zeggen ze. Zo moeten we het gaan doen.
Iedereen wil wel, maar als je als Nederland al een enorme voorsprong hebt op het gebied van de fysieke en de logistieke distributie van bloemen dan moet je die gebruiken om zo'n standaard neer te zetten.
Omdat je zo'n belangrijke partij bent kun je ook de wereldstandaard op dat terrein gaan neerzetten.
Kijk, wat Nederland nu heeft, gewoon fysiek, die regierol in de wereld dat hebben we gewoon, maar om die ook in de digitale wereld te kunnen hebben móet je die stap dus zetten.
Als je afwacht, komen er 10, 20 verschillende systemen.
Als Nederland dat als eerste neerzet zullen de anderen zich bijna wel moeten richten naar die standaardisatie en dan ben je dus opnieuw wereldleider op dat terrein.

(Aldus Loek Hermans.)

VOICE-OVER: De Nederlandse overheid kiest voor open standaarden.
Want open standaarden zijn toegankelijk voor iedereen zonder financiële drempels en op grote schaal steeds opnieuw te gebruiken.
Open standaarden vormen een gemeenschappelijke taal die digitale samenwerking soepeler laat verlopen.
PETER VELD: Je moet je natuurlijk niet alleen maar blind staren alleen maar op de directe 'out of the pocket'-opbrengsten die je krijgt doordat je bijvoorbeeld geen papier meer hoeft te versturen of omdat de administratieve lasten verminderen.
Er zijn natuurlijk andere en misschien nog wel veel grotere baten.
Dus als SBR ook een bijdrage daaraan kan leveren zowel voor de ondernemer als voor overheidspartijen en banken en dergelijke om bezig te zijn met hun kernproces in plaats van met administratieve stromen en hoe die in te richten en hoe die goedkoop en trefzeker en snel te maken is dat voor iedereen ook gewoon pure winst.
VOICE-OVER: Om beter met elkaar te kunnen samenwerken over de grenzen van domeinen heen stelt Forum Standaardisatie de lijst met open standaarden samen.
Die gelden voor alle organisaties in de publieke sector.
Standaardisatie is het sleutelwoord.
Want samenwerken in ketens van verschillende organisaties is essentieel om de uitdagingen waar Nederland voor staat, aan te kunnen gaan.
Forum Standaardisatie voor digitaal samenwerken met open standaarden, van en voor iedereen.