27-02-2020: De 'toelichting bij opname' is uitgebreid met aanvullende specificaties van onder andere 'Inline' en 'Dimensions'.

XBRL

XBRL is een open standaard voor het uitwisselen van verplichte financiële rapportages en informatie voor bedrijfsleven. Dat gebeurt via .XBRL bestanden. Omdat applicaties deze bestanden kunnen lezen, scheelt dat tijd en geld. Bovendien kan een boekhoudpakket één rapportage aanmaken en versturen naar zowel een bank als overheid.

Inhoudsopgave

  Content

  Status

  Lijst status
  • ‘Verplicht (pas toe of leg uit’) betekent dat de standaard verplicht moet worden uitgevraagd en toegepast volgens de Instructie rijksdienst bij aanschaf ICT-diensten of ICT-producten.
  • ‘Aanbevolen’ betekent dat dit een gangbare of opkomende standaard is waarvan het Forum Standaardisatie het gebruik aanbeveelt.
  • ‘In behandeling’ wil zeggen dat de standaard wordt getoetst voor opname op de lijst.
  • ‘Archief’ betekent in het verleden op de lijst gestaan heeft of in behandeling geweest is en nu niet (meer) verplicht of aanbevolen is.
  Verplicht (pas toe leg uit)
  Functioneel toepassingsgebied

  Beschrijft de toepassing(en) waarvoor het gebruik van de standaard verplicht is of aanbevolen wordt (afhankelijk van de lijststatus).

  XBRL v2.1 moet worden toegepast bij de digitale uitwisseling van documenten en berichten dat te kenmerken is als verantwoordingsverkeer en waarin financiële informatie een belangrijke component is.

  Organisatorisch werkingsgebied

  Benoemt de organisaties waarvoor de verplichting geldt.

  Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.

  Europese status

  ‘Ja’ betekent dat de standaard is erkend door het Multi Stakeholder Platform on ICT Standardisation van de Europese Commissie.

  Nee

  Nut en werking

  Typering
  Bedrijfsrapportages met een financiële component
  Nut

  XBRL is standaard om (financiële)rapportage gegevens uit te wisselen via het internet. Doordat XBRL-bestanden direct leesbaar zijn voor softwareapplicaties, betekent dit een enorme kostenbesparing op het vlak van verzamelen en verwerken van bedrijfsinformatie. Door deze wijze van aanlevering van financiële informatie is het mogelijk om in een boekhoudpakket één rapportage aan te maken en te versturen naar zowel bank als overheid.

  Werking

  Organisaties wisselen bedrijfsinformatie uit op de meest uiteenlopende manieren (op papier of elektronisch, als Word-document, als Pdf, als spreadsheet, etc.). XBRL, eXtensible Business Reporting Language, is een internationale open standaard om deze gegevens op eenvoudige wijze te verzamelen, elektronisch uit te wisselen, te analyseren en zonodig nader te bewerken.

  Domein
  Trefwoorden

  Detailinformatie

  Volledige naam

  eXtensible Business Reporting Language Dimensions

  Versie
  XBRL 2.1
  Specificatiedocument
  Beheerorganisatie
  XBRL International

  Toepassing

  Hulpmiddelen

  Vrij beschikbare hulpmiddelen en software die de adoptie van de standaard ondersteunen. Dit kunnen zijn: referentie-implementaties, open source libraries, test tools, e.d.

  Meer informatie en hulpmiddelen over XBRL en Standard Business Reporting is te vinden op: http://www.wikixl.nl/wiki/sbr/index.php/Body_of_Knowledge of via deze instructie op XBRL.

  Zie ook:

  Conformiteitstest

  Hulpmiddelen of processen waarmee producten kunnen worden getest op conformiteit met de standaard.

  Toetsingsinformatie

  Toelichting bij opname

  De opname omvat zogenoemde "errata corrections" die voor XBRL zijn uitgebracht.

  XBRL op de 'Pas toe of leg uit'-lijst van het Forum Standaardisatie bestaan uit de volgende specificaties:

  • XBRL Dimensions maakt het mogelijk om multidimensionale feiten te rapporteren tegen dimensies die zijn gedefinieerd in een XBRL-taxonomie. Versie 1.0
  • Extensible Enumerations legt enumeraties met toegestane waarden voor primaire rapportageconcepten vast, waarbij taxonomieauteurs uitbreidbare opsommingen met meertalige labels kunnen definiëren. Versie 2.0
  • Formula biedt een standaardmechanisme voor het definiëren van regels in een taxonomie die kunnen worden toegepast op instance documents. Versie 1.0
  • Generic Links biedt een linktype zonder vooraf gedefinieerde semantiek of beperkingen. Te gebruiken als bouwsteen voor andere specificaties, zoals Generic Labels en Generic References om relaties met bepaalde semantiek te definiëren. Versie 1.0
  • Inline XBRL (iXBRL) biedt een mechanisme voor het insluiten van XBRL-tags in HTML-documenten. Dit combineert XBRL-voordelen van getagde gegevens met een voor mensen leesbare presentatie van een rapport, dat onder controle staat van de opsteller. Versie 1.1
  • Open Information Model biedt een syntaxisonafhankelijk model voor XBRL-gegevens, dat XBRL-gegevens betrouwbaar omzet in andere representaties. Naast het kernmodel bevat het werkproduct toewijzingen aan JSON- en CSV-indelingen voor XBRL-gegevens. Versie 1.0
  • Registries bieden een gecentraliseerde lijst van definities, waardoor uitvoerders geschikte definities die door anderen zijn gemaakt, kunnen hergebruiken. Hoewel het gebruik van de registers niet verplicht is, zal hergebruik van definities waar mogelijk de interoperabiliteit bevorderen. Versie 1.x
  • Table Linkbase biedt een mechanisme voor taxonomieauteurs om een tabellaire lay-out van feiten te definiëren. Deze tabellen worden gebruikt voor zowel presentatie als gegevensinvoer. Versie 1.0
  • Taxonmy Packages bieden een gestandaardiseerd mechanisme voor het verstrekken van documentatie over de inhoud van een taxonomie. Zoals de naam, versie en uitgever van de taxonomie, evenals een lijst met de "toegangspunten" (entrypoints) die beschikbaar zijn binnen de taxonomie. Taxonomy Packages kunnen ook URL-hertoewijzingen bevatten, waardoor XBRL-hulpprogramma's automatisch kunnen worden geconfigureerd voor offline gebruik. Versie 1.0
  • Versioning definieert de basissyntaxis en semantiek voor een XBRL-versierapport. Versie 1.0
  Uitstekend beheer
  • ‘Ja’ betekent dat nieuwe versies van de standaard op de lijst worden overgenomen zonder aanvullende toetsing door het Forum Standaardisatie.
  • ‘Nee’ betekent dat nieuwe versies van de standaard door het Forum Standaardisatie eerst worden getoetst voordat ze de huidige versie op de lijst kunnen vervangen.
  Nee
  Advies
  Aanmelding

  Aanmeldformulier-XBRL-2.1.pdf

  PDF Document | 230.62 KB
  Advies

  Evaluatie-advies-XBRL-v1.1.pdf

  PDF Document | 741.17 KB
  Expertadvies

  Expertadvies-XBRL-2.1.pdf

  PDF Document | 182.43 KB
  Forumadvies

  Forumadvies-XBRL-2.1.pdf

  PDF Document | 73.78 KB
  Forumadvies
  Consultatie
  Datum van besluit

  Datum waarop het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) heeft besloten de standaard op de lijst te plaatsen.

  17-04-2010

  Overig

  Waarvoor geldt de verplichting

  Bij het investeren in ICT-systemen voor bedrijfsadministratie en boekhouding.