XBRL

Inhoudsopgave

  Content

  Status

  Lijst status
  • ‘Verplicht (pas toe of leg uit’) betekent dat de standaard verplicht moet worden uitgevraagd en toegepast volgens de Instructie rijksdienst bij aanschaf ICT-diensten of ICT-producten.
  • ‘Aanbevolen’ betekent dat dit een gangbare of opkomende standaard is waarvan het Forum Standaardisatie het gebruik aanbeveelt.
  • ‘In behandeling’ wil zeggen dat de standaard wordt getoetst voor opname op de lijst.
  • ‘Archief’ betekent in het verleden op de lijst gestaan heeft of in behandeling geweest is en nu niet (meer) verplicht of aanbevolen is.
  Verplicht (pas toe leg uit)
  Functioneel toepassingsgebied

  Beschrijft de toepassing(en) waarvoor het gebruik van de standaard verplicht is of aanbevolen wordt (afhankelijk van de lijststatus).

  XBRL v2.1 moet worden toegepast bij de digitale uitwisseling van documenten en berichten dat te kenmerken is als verantwoordingsverkeer en waarin financiële informatie een belangrijke component is.

  Organisatorisch werkingsgebied

  Benoemt de organisaties waarvoor de verplichting geldt.

  Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.

  Europese status

  ‘Ja’ betekent dat de standaard is erkend door het Multi Stakeholder Platform on ICT Standardisation van de Europese Commissie.

  Nee

  Nut en werking

  Typering
  Bedrijfsrapportages met een financiële component
  Nut

  XBRL is standaard om (financiële)rapportage gegevens uit te wisselen via het internet. Doordat XBRL-bestanden direct leesbaar zijn voor softwareapplicaties, betekent dit een enorme kostenbesparing op het vlak van verzamelen en verwerken van bedrijfsinformatie. Door deze wijze van aanlevering van financiële informatie is het mogelijk om in een boekhoudpakket één rapportage aan te maken en te versturen naar zowel bank als overheid.

  Werking

  Organisaties wisselen bedrijfsinformatie uit op de meest uiteenlopende manieren (op papier of elektronisch, als Word-document, als Pdf, als spreadsheet, etc.). XBRL, eXtensible Business Reporting Language, is een internationale open standaard om deze gegevens op eenvoudige wijze te verzamelen, elektronisch uit te wisselen, te analyseren en zonodig nader te bewerken.

  Domein
  Trefwoorden

  Detailinformatie

  Volledige naam

  eXtensible Business Reporting Language Dimensions

  Versie
  XBRL 2.1, Dimensions 1
  Specificatiedocument
  Beheerorganisatie
  XBRL International

  Toepassing

  Hulpmiddelen

  Vrij beschikbare hulpmiddelen en software die de adoptie van de standaard ondersteunen. Dit kunnen zijn: referentie-implementaties, open source libraries, test tools, e.d.

  Meer informatie en hulpmiddelen over XBRL en Standard Business Reporting is te vinden op: http://www.wikixl.nl/wiki/sbr/index.php/Body_of_Knowledge of via deze instructie op XBRL.

  Zie ook:

  Conformiteitstest

  Hulpmiddelen of processen waarmee producten kunnen worden getest op conformiteit met de standaard.

  Toetsingsinformatie

  Toelichting bij opname
  • Het 'Pas toe of leg uit'-regime voor XBRL geldt alleen voor gebruik in combinatie met standaard taxonomieën die ook als standaard op de lijst voor 'Pas toe of leg uit' staan.
  • Aangezien er op dit moment nog geen taxonomieën op de lijst staan, wordt de samenstellers/ beheerders van relevante taxonomieën gevraagd deze taxonomieën zo snel mogelijk aan te melden voor de lijst met open standaarden voor 'Pas toe of leg uit'. Dit geldt met name voor de zogenaamde “Nederlandse Taxonomie”, welke momenteel in het kader van het Standard Business Reporting Programma wordt verder ontwikkeld. Het college denkt hierbij aan een termijn van maximaal 1 jaar.
  • De opname omvat zogenoemde "errata corrections" die voor XBRL zijn uitgebracht.
  Uitstekend beheer
  • ‘Ja’ betekent dat nieuwe versies van de standaard op de lijst worden overgenomen zonder aanvullende toetsing door het Forum Standaardisatie.
  • ‘Nee’ betekent dat nieuwe versies van de standaard door het Forum Standaardisatie eerst worden getoetst voordat ze de huidige versie op de lijst kunnen vervangen.
  Nee
  Advies
  Aanmelding

  Aanmeldformulier-XBRL-2.1.pdf

  PDF Document | 230.62 KB
  Advies

  Evaluatie-advies-XBRL-v1.1.pdf

  PDF Document | 741.17 KB
  Expertadvies

  Expertadvies-XBRL-2.1.pdf

  PDF Document | 182.43 KB
  Forumadvies

  Forumadvies-XBRL-2.1.pdf

  PDF Document | 73.78 KB
  Forumadvies
  Consultatie
  Datum van besluit

  Datum waarop het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) heeft besloten de standaard op de lijst te plaatsen.

  17-04-2010

  Overig

  Waarvoor geldt de verplichting

  Bij het investeren in ICT-systemen voor bedrijfsadministratie en boekhouding.