01-02-2024: basismodel voor geo-informatie NEN 3610 blijft in de nieuwe versie (NEN 3610:2022 nl) verplicht voor de overheid (‘pas toe of leg uit’-verplichting)

27-09-2023: wij toetsen de opvolging van een oude generatie standaarden (WFS/ WMS) door een nieuwe generatie, op REST API’s gebaseerde standaarden (OGC-API standaarden).

27-09-2023: wij toetsen of GeoPackage in de nieuwe versie (1.3.1) geschikt is om te blijven verplichten aan de overheid.

Geo-Standaarden

Alle systemen die geografische informatie registreren of uitwisselen hebben baat bij Geo-standaarden. Dit pakket bestaat uit allerlei afspraken om geografische informatie te beschrijven en presenteren. Zoals eenduidige termen en metadataprofielen. De afspraken zorgen ervoor dat we nauwkeurig en betrouwbaar naar objecten verwijzen.

Inhoudsopgave

Content

Status

Lijst status
 • ‘Verplicht (pas toe of leg uit’) betekent dat de standaard verplicht moet worden uitgevraagd en toegepast volgens de Instructie rijksdienst bij aanschaf ICT-diensten of ICT-producten.
 • ‘Aanbevolen’ betekent dat dit een gangbare of opkomende standaard is waarvan het Forum Standaardisatie het gebruik aanbeveelt.
 • ‘In behandeling’ wil zeggen dat de standaard wordt getoetst voor opname op de lijst.
 • ‘Archief’ betekent in het verleden op de lijst gestaan heeft of in behandeling geweest is en nu niet (meer) verplicht of aanbevolen is.
Verplicht (pas toe leg uit)
Functioneel toepassingsgebied

Beschrijft de toepassing(en) waarvoor het gebruik van de standaard verplicht is of aanbevolen wordt (afhankelijk van de lijststatus).

Geo-standaarden moeten worden toegepast op de uitwisseling van geografische informatie tussen organisaties, waarbij de ruimtelijke dimensie van significant belang is.

Organisatorisch werkingsgebied

Benoemt de organisaties waarvoor de verplichting geldt.

Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.

Europese status

‘Ja’ betekent dat de standaard is erkend door het Multi Stakeholder Platform on ICT Standardisation van de Europese Commissie.

Nee

Nut en werking

Typering
Geografische informatie
Nut

In Nederland zijn organisaties in verschillende domeinen betrokken bij het registreren en uitwisselen van informatie met een geografische component. Dat wil zeggen: informatie over objecten die gerelateerd zijn aan een locatie op het aardoppervlak. Voorbeelden hiervan zijn kadastrale informatie en informatie over waterhuishouding. Om ervoor te zorgen dat de geo-informatiehuishouding van deze domeinen op elkaar aansluit zodat informatie tussen domeinen uitgewisseld kan worden, zijn afspraken nodig over de te gebruiken standaarden. De Geo-standaarden maken het mogelijk om op een eenduidige manier gegevens met een geografische component uit te wisselen.

Bekijk de video van Geonovum voor meer informatie over het nut van GeoPackage. Dit is één van de standaarden uit de Geo-Standaarden.

 

Werking

De Geo-standaarden kunnen worden onderverdeeld in twee groepen. De eerste groep bevat standaarden voor het beschrijven van geo-informatie, waaronder informatiemodellen en standaarden voor metadata, uitwisseling en coördinaatreferentiesystemen. Met deze standaarden wordt de geo-informatie (data) zelf beschreven. De tweede groep bevat standaarden voor services, waaronder die voor het serveren van vector-, raster- en sensordata. Met deze standaarden wordt beschreven hoe de data geserveerd wordt.

 

Domein
Trefwoorden

Toepassing

Community

Organisaties waar men terecht kan voor adoptieondersteuning, best practices, use cases en informatie over de standaard.

U vindt meer informatie over het beheer van de Geo-standaarden op de website van Geonovum, de beheerorganisatie van de standaarden:

https://www.geonovum.nl/geo-standaarden

Conformiteitstest

Hulpmiddelen of processen waarmee producten kunnen worden getest op conformiteit met de standaard.

Validatie en conformiteitstoets worden gedaan door Geonovum.

Praktijkvoorbeelden

Toetsingsinformatie

Toelichting bij opname

De Geo-standaarden op de 'Pas toe of leg uit'-lijst van het Forum Standaardisatie bestaan uit:

 • Nederlands metadataprofiel op ISO 19115 voor geografie, versie 2.1.0
 • Nederlands metadata profiel op ISO 19119 voor services, versie 2.1.0
 • Nederlands WFS profiel 1.1 op ISO 19142 voor Web Feature Services 2.0, versie 1.1
 • Nederlands profiel Web Map Service op ISO 19128, versie 1.1
 • ISO 19136:2007 Geographic information - Geography Markup Language (GML), versie 2007
 • NEN 3610:2022 (nl) Basismodel Geo-informatie - Termen, definities, relaties en algemene regels voor de uitwisseling van informatie over aan de aarde gerelateerde ruimtelijke objecten, versie 2022
 • GeoPackage 1.2

NB. Het predicaat 'uitstekend beheer' is niet van toepassing op GeoPackage, ISO 19136:2007 en NEN 3610:2011 omdat deze standaarden niet beheerd worden door Geonovum.

Op 1 februari 2024 stemde het OBDO in met het blijven verplichten van NEN 3610 aan de overheid in versie 2022 nl.

Uitstekend beheer
 • ‘Ja’ betekent dat nieuwe versies van de standaard op de lijst worden overgenomen zonder aanvullende toetsing door het Forum Standaardisatie.
 • ‘Nee’ betekent dat nieuwe versies van de standaard door het Forum Standaardisatie eerst worden getoetst voordat ze de huidige versie op de lijst kunnen vervangen.
Ja voor deze standaard
Intake
Expertadvies
Consultatie
Forumadvies
Intake

FS-190612.4A_Intakeadvies_GeoPackage.pdf

PDF Document | 105.78 KB
Expertadvies
Forumadvies

Forumadvies-GeoPackage.pdf

PDF Document | 148.4 KB
Nieuwe versie
Nieuwe versie
Nieuwe versie: 2.1.0 Nederlands Metadataprofiel op ISO 19115
Intakeadvies
Expertadvies
Forumadvies
Intakeadvies
Expertadvies
Consultatie
Expertadvies
Consultatie
Datum van aanmelding

Datum waarop een organisatie de standaard heeft aangemeld voor opname op de lijst van aanbevolen of verplichte open standaarden. Als een standaard voldoet aan de criteria om in behandeling genomen te worden, vindt een toetsingsprocedure plaats. Deze duurt ongeveer een 6 maanden.

28-04-2014

Datum van besluit

Datum waarop het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) heeft besloten de standaard op de lijst te plaatsen.

09-12-2014

Overig

Waarvoor geldt de verplichting

De verplichting geldt bij de investering in een systeem voor de uitwisseling van geografische informatie.

Advies aan beheerder

Lees meer over standaarden op de website van Geonovum.