SETU

SETU bestaat uit afspraken over het uitwisselen van informatie tussen aanbieders en afnemers van flexibele arbeid. De afspraken gaan over de schrijfwijze van de informatie en welke elementen verplicht of aanbevolen zijn. Zo is de data (over de vacature, selectie, opdracht en facturering) voor iedereen op dezelfde manier beschikbaar. En dat maakt het inhuurproces soepeler. SETU is de Nederlandse variant op de internationale HR Open standaard.

Inhoudsopgave

Content

Status

Lijst status
  • ‘Verplicht (pas toe of leg uit’) betekent dat de standaard verplicht moet worden uitgevraagd en toegepast volgens de Instructie rijksdienst bij aanschaf ICT-diensten of ICT-producten.
  • ‘Aanbevolen’ betekent dat dit een gangbare of opkomende standaard is waarvan het Forum Standaardisatie het gebruik aanbeveelt.
  • ‘In behandeling’ wil zeggen dat de standaard wordt getoetst voor opname op de lijst.
  • ‘Archief’ betekent in het verleden op de lijst gestaan heeft of in behandeling geweest is en nu niet (meer) verplicht of aanbevolen is.
Verplicht (pas toe leg uit)
Functioneel toepassingsgebied

Beschrijft de toepassing(en) waarvoor het gebruik van de standaard verplicht is of aanbevolen wordt (afhankelijk van de lijststatus).

SETU moet worden toegepast op de elektronische berichtenuitwisseling als ondersteuning van het proces rondom bemiddeling/inhuur van flexibele arbeidskrachten.

Organisatorisch werkingsgebied

Benoemt de organisaties waarvoor de verplichting geldt.

Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.

Europese status

‘Ja’ betekent dat de standaard is erkend door het Multi Stakeholder Platform on ICT Standardisation van de Europese Commissie.

Nee

Nut en werking

Typering
Inhuur van flexibele arbeidskrachten
Nut

De SETU standaard laat overheden gemakkelijker en efficiënter gegevens uitwisselen met dienstverleners in de uitzendbranche. Door toepassing van de SETU-standaard ontstaat uniformering van het elektronisch berichtenverkeer tussen aanbieders en afnemers (inleners) van tijdelijk personeel (flexibele arbeid).

Werking

De SETU-standaard vormt de Nederlandse implementatie van de internationale HR-XML standaard. De SETU-standaarden specificeren voor de Nederlandse uitzendbranche welke gegevenselementen verplicht en welke optioneel zijn bij de uitwisseling van informatie.

De SETU-standaard bestaat uit een vijftal deelstandaarden voor de uitwisseling van gegevens over vacatures, selectie, opdrachten, declaratie (tijd en kosten) en facturering.

De deelstandaard voor facturering is een profiel op NLCIUS die ook op de lijst verplichte standaarden van het Forum Standaardisatie staat.

 

Domein
Relatie met andere standaarden
Relatie met andere standaarden
Trefwoorden

Detailinformatie

Volledige naam

Stichting Elektronische Transacties Uitzendbranche-standaarden

Versie
Zie toelichting bij opname
Specificatiedocument

Alles over de standaard SETU

Alles over de beheerder SETU

Beheerorganisatie
SETU

Toepassing

Hulpmiddelen

Vrij beschikbare hulpmiddelen en software die de adoptie van de standaard ondersteunen. Dit kunnen zijn: referentie-implementaties, open source libraries, test tools, e.d.

Meer informatie over de standaarden en hulpmiddelen zijn te vinden op de website van de beheerorganisatie, www.setu.nl. De meest recente versies van de Assignment en Ordering & Selection standaard zijn te vinden in de SETU-portal Semantic Treehouse.

Zie ook:

Conformiteitstest

Hulpmiddelen of processen waarmee producten kunnen worden getest op conformiteit met de standaard.

Toetsingsinformatie

Toelichting bij opname

De volgende versie zijn beoordeeld en op de lijst opgenomen:

SETU Standard for Ordering and Selection v1.4

SETU Standard for Assignment v1.4

SETU Standard for Reporting Time and Expenses v1.4

SETU Standard for Invoicing v2.2

SETU Standard for Vacancies v1.1

Oorspronkelijk stonden de 1.1, 1.1, 1.0 en 1.0 versies op de lijst. Het Forum heeft in februari 2015 besloten de versie aan te passen naar 1.2, 1.2, 1.3 en 1.3. Op 9 juni 2021 heeft het Forum besloten de versie aan te passen naar 1.4, 1.4, 1.4, 2.2 en SETU Standard for Vacancies v1.1 toegevoegd. OBDO heeft dit 7 juli 2021 bekrachtigd.

Uitstekend beheer
  • ‘Ja’ betekent dat nieuwe versies van de standaard op de lijst worden overgenomen zonder aanvullende toetsing door het Forum Standaardisatie.
  • ‘Nee’ betekent dat nieuwe versies van de standaard door het Forum Standaardisatie eerst worden getoetst voordat ze de huidige versie op de lijst kunnen vervangen.
Ja voor deze standaard
Aanmelding

Aanmeldformulier-SETU-standaard.pdf

PDF Document | 93.04 KB
Forumadvies

CS05-05-06A-Forumadvies-SETU.pdf

PDF Document | 221.52 KB
Toelichting
Consultatie

OS-Consultatiedocument-SETU-versie-1.pdf

PDF Document | 104.31 KB
Expertadvies

OS-Expertadvies-SETU-v1.0.pdf

PDF Document | 169.81 KB
Consultatie

OS-verzameld-commentaar-SETU.pdf

PDF Document | 107.38 KB
Intakeadvies nieuwe versie

Intakeadvies nieuwe versie SETU

PDF Document | 133.34 KB
Expertadvies nieuwe versie

Expertadvies nieuwe versie SETU

PDF Document | 395.04 KB
Forumadvies nieuwe versie SETU
Datum van besluit

Datum waarop het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) heeft besloten de standaard op de lijst te plaatsen.

20-05-2009

7-07-2021 (laatste versie en toevoeging SETU Standard for Vacancies v1.1)

Overig

Toelichting

De SETU-standaarden vormen de Nederlandse implementatie van de internationale HR-XML standaard. De 2.x versies van de Standard for Invoicing zijn een profiel op NLCIUS en daarmee op NEN - EN16931-1, in de UBL-syntax van OASIS.

De SETU-standaarden specificeren voor de Nederlandse uitzendbranche welke gegevenselementen verplicht en welke optioneel zijn bij de uitwisseling van informatie. Deze gegevenselementen worden vervolgens afgebeeld op de gegevens in de HR-XML standaarden waardoor er toepassingsprofielen ontstaan.

Waarvoor geldt de verplichting

Bij investeren in ICT-systemen voor elektronische berichtenuitwisseling rondom de bemiddeling/inhuur van flexibele arbeidskrachten

Sjabloon-bestektekst

Voor Inkoop zal SETU met name voorkomen onder de volgende categorieën en CPV codes:

Financieel /administratieve systemen

48400000-2 Software voor zakelijke transacties en persoonlijke zaken

48440000-4 Software voor financiële analyse en boekhouding

48444100-3 Factureringssysteem

79999200-5 Factureringsdiensten

 

e-HRM-systemen

Algemene personeelsdiensten voor de overheid

79211110-0 Loonadministratiediensten

79600000-0 Recruteringsdiensten

79631000-6 Personeels- en loonlijstdiensten

79634000-7 Diensten voor loopbaanbegeleiding

48440000-4 Software voor financiële analyse en boekhouding

48450000-7 Software voor tijdregistratie of human resources

 

Inhuur van personeel

79610000-3 Plaatsing van personeel

79620000-6 Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel

79630000-9 Personeelsdiensten, met uitzondering van plaatsing en 'outplacement'

Advies aan beheerder

Het Forum Standaardisatie doet de volgende oproepen ten aanzien van de adoptie van de standaard SETU:

  1. Aan Stichting SETU om het Forum Standaardisatie waar mogelijk te voorzien van signalen waar de adoptie van SETU niet wordt nageleefd.
  2. Aan het Forum Standaardisatie om met Stichting SETU af te stemmen over de signalen waar de adoptie van SETU niet wordt nageleefd.
  3. Aan het Forum Standaardisatie en Stichting SETU om samen op te trekken bij het verhogen en naleven van de adoptie van de standaard SETU.