SETU

Inhoudsopgave

  Inhoud

  Status

  Lijst status
  • ‘Verplicht (pas toe of leg uit’) betekent dat de standaard verplicht moet worden uitgevraagd en toegepast volgens de Instructie rijksdienst bij aanschaf ICT-diensten of ICT-producten.
  • ‘Aanbevolen’ betekent dat dit een gangbare of opkomende standaard is waarvan het Forum Standaardisatie het gebruik aanbeveelt.
  • ‘In behandeling’ wil zeggen dat de standaard wordt getoetst voor opname op de lijst.
  • ‘Archief’ betekent in het verleden op de lijst gestaan heeft of in behandeling geweest is en nu niet (meer) verplicht of aanbevolen is.
  Verplicht (pas toe leg uit)
  Functioneel toepassingsgebied

  Beschrijft de toepassing(en) waarvoor het gebruik van de standaard verplicht is of aanbevolen wordt (afhankelijk van de lijststatus).

  SETU moet worden toegepast op de elektronische berichtenuitwisseling als ondersteuning van het proces rondom bemiddeling/inhuur van flexibele arbeidskrachten.

  Organisatorisch werkingsgebied

  Benoemt de organisaties waarvoor de verplichting geldt.

  Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.

  Europese status

  ‘Ja’ betekent dat de standaard is erkend door het Multi Stakeholder Platform on ICT Standardisation van de Europese Commissie.

  Nee

  Nut en werking

  Typering
  Inhuur van flexibele arbeidskrachten
  Nut

  De SETU-standaard leidt tot vereenvoudiging van het inhuurproces van uitzendkrachten

  Werking

  De SETU-standaarden zijn ontwikkeld door de grote uitzendorganisaties en is de Nederlandse implementatie van de internationale HR-XML standaard. Door toepassing van de SETU standaarden ontstaat uniformering van het elektronisch berichtenverkeer tussen aanbieders en afnemers (inleners) van tijdelijk personeel (flexibele arbeid).

  Domein
  Relatie met andere standaarden
  Trefwoorden

  Detailinformatie

  Volledige naam

  Stichting Elektronische Transacties Uitzendbranche-standaarden

  Versie
  Zie toelichting bij opname
  Specificatiedocument
  Beheerorganisatie
  SETU

  Toepassing

  Hulpmiddelen

  Vrij beschikbare hulpmiddelen en software die de adoptie van de standaard ondersteunen. Dit kunnen zijn: referentie-implementaties, open source libraries, test tools, e.d.

  Meer informatie over de standaarden en hulpmiddelen zijn te vinden op de website van de beheerorganisatie, www.setu.nl. De meest recente versies van de Assignment en Ordering & Selection standaard zijn te vinden in de SETU-portal Semantic Treehouse.

  Zie ook:

  Conformiteitstest

  Hulpmiddelen of processen waarmee producten kunnen worden getest op conformiteit met de standaard.

  Toetsingsinformatie

  Toelichting bij opname

  De volgende versie zijn beoordeeld en op de lijst opgenomen:
  SETU Standard for Ordering and Selection 1.2
  SETU Standard for Assignment 1.2
  SETU Standard for Reporting Time & Expenses 1.3
  SETU Standard for Invoicing 1.3

  Oorspronkelijk stonden de 1.1, 1.1, 1.0 en 1.0 versies op de lijst. Het Forum heeft in februari 2015 besloten de versie aan te passen naar 1.2, 1.2, 1.3 en 1.3.

  Uitstekend beheer
  • ‘Ja’ betekent dat nieuwe versies van de standaard op de lijst worden overgenomen zonder aanvullende toetsing door het Forum Standaardisatie.
  • ‘Nee’ betekent dat nieuwe versies van de standaard door het Forum Standaardisatie eerst worden getoetst voordat ze de huidige versie op de lijst kunnen vervangen.
  Nee
  Aanmelding

  Aanmeldformulier-SETU-standaard.pdf

  PDF Document | 93.04 KB
  Forumadvies

  CS05-05-06A-Forumadvies-SETU.pdf

  PDF Document | 221.52 KB
  Toelichting
  Consultatie

  OS-Consultatiedocument-SETU-versie-1.pdf

  PDF Document | 104.31 KB
  Expertadvies

  OS-Expertadvies-SETU-v1.0.pdf

  PDF Document | 169.81 KB
  Consultatie

  OS-verzameld-commentaar-SETU.pdf

  PDF Document | 107.38 KB
  Intakeadvies nieuwe versie

  Intakeadvies nieuwe versie SETU

  PDF Document | 133.34 KB
  Expertadvies nieuwe versie

  Expertadvies nieuwe versie SETU

  PDF Document | 395.04 KB
  Datum van besluit

  Datum waarop het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) heeft besloten de standaard op de lijst te plaatsen.

  20-05-2009

  Overig

  Toelichting

  Het Semantisch Model Elektronische Factuur beschrijft welke gegevens in een elektronische factuur kunnen worden opgenomen, wat de samenhang is tussen deze gegevens en wat de definities zijn van deze gegevens. Het Semantisch Model Elektronische Factuur is een semantische standaard. Een semantische standaard maakt het gebruik van verschillende, onderliggende technische standaarden mogelijk. SETU is zo'n technische standaard die de syntax van het bericht beschrijft. Vergelijkbaar zijn UBL2.1 en Simpler Invoicing (UBL SI) en binnen de overheid het veelgebruikte formaat UBL OHNL.

  Waarvoor geldt de verplichting

  Bij investeren in ICT-systemen voor elektronische berichtenuitwisseling rondom de bemiddeling/inhuur van flexibele arbeidskrachten

  Sjabloon-bestektekst

  Voor Inkoop zal SETU met name voorkomen onder de volgende categorieën en CPV codes:

  Financieel /administratieve systemen
  48400000-2 Software voor zakelijke transacties en persoonlijke zaken
  48440000-4 Software voor financiële analyse en boekhouding
  48444100-3 Factureringssysteem
  79999200-5 Factureringsdiensten

   

  e-HRM-systemen
  Algemene personeelsdiensten voor de overheid
  79211110-0 Loonadministratiediensten
  79600000-0 Recruteringsdiensten
  79631000-6 Personeels- en loonlijstdiensten
  79634000-7 Diensten voor loopbaanbegeleiding
  48440000-4 Software voor financiële analyse en boekhouding
  48450000-7 Software voor tijdregistratie of human resources

   

  Inhuur van personeel
  79610000-3 Plaatsing van personeel
  79620000-6 Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
  79630000-9 Personeelsdiensten, met uitzondering van plaatsing en 'outplacement'