Peppol BIS

Inhoudsopgave

Content

Status

Lijst status
 • ‘Verplicht (pas toe of leg uit’) betekent dat de standaard verplicht moet worden uitgevraagd en toegepast volgens de Instructie rijksdienst bij aanschaf ICT-diensten of ICT-producten.
 • ‘Aanbevolen’ betekent dat dit een gangbare of opkomende standaard is waarvan het Forum Standaardisatie het gebruik aanbeveelt.
 • ‘In behandeling’ wil zeggen dat de standaard wordt getoetst voor opname op de lijst.
 • ‘Archief’ betekent in het verleden op de lijst gestaan heeft of in behandeling geweest is en nu niet (meer) verplicht of aanbevolen is.
Aanbevolen
Functioneel toepassingsgebied

Beschrijft de toepassing(en) waarvoor het gebruik van de standaard verplicht is of aanbevolen wordt (afhankelijk van de lijststatus).

De Peppol BIS standaard kan worden toegepast bij het uitwisselen van bestel, inkoop en facturatie gerelateerde gegevens van 'machine-to-machine'.

Organisatorisch werkingsgebied

Benoemt de organisaties waarvoor de verplichting geldt.

Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.

Europese status

‘Ja’ betekent dat de standaard is erkend door het Multi Stakeholder Platform on ICT Standardisation van de Europese Commissie.

Nee

Nut en werking

Typering

E-procurement (bestel, inkoop en facturatie)

Nut

Door het gebruik van Peppol BIS kunnen (semi)overheden op een pakketonafhankelijke wijze procurementgegevens met elkaar of met niet-overheidspartijen uitwisselen. Deze uitwisseling van aan bestel, inkoop en facturatie gerelateerde gegevens vindt plaats via elektronische berichten. Doordat Peppol BIS een internationale standaard is, kan deze uitwisseling internationaal plaatsvinden. (semi)overheden hoeven zodoende geen rekening te houden met een diversiteit aan procurementstandaarden en/ of met diverse softwarepakketten.

Werking

De berichtenstandaard Peppol BIS is een internationaal afsprakenstelsel dat bestaat uit een verzameling van standaarden ('profielen') die elk een businessproces uit de keten van bestel, inkoop en facturatie beslaat. De afzonderlijke standaarden (profielen) uit het Peppol BIS afsprakenstelsel zijn elk een datamodel met gegevenselementen op een onderdeel uit procurement.

Peppol BIS standaard kan worden gebruikt met of zonder het Peppol Netwerk. Het Peppol Netwerk is de infrastructuur waarover de elektronische berichten worden verstuurd. Deze infrastructuur maakt gebruik van het uitwisselingsprotocol AS4 (Peppol AS4). Het Peppol Netwerk is geen onderdeel van de Peppol BIS standaard. Peppol Netwerk en Peppol BIS worden bijna altijd in combinatie toegepast.

Relevantie van Peppol BIS betreft vooral afdelingen die verantwoordelijk zijn voor inkoop, facturatie en ICT.

Relatie met andere standaarden
Relatie met andere standaarden
Relatie met andere standaarden
Domein
Trefwoorden

Detailinformatie

Volledige naam

Pan-European Public Procurement Online Business Interoperability Specifications

Versie

3.08

Specificatiedocument
Beheerorganisatie

OpenPeppol AISBL

Toepassing

Hulpmiddelen

Vrij beschikbare hulpmiddelen en software die de adoptie van de standaard ondersteunen. Dit kunnen zijn: referentie-implementaties, open source libraries, test tools, e.d.

Informatie en hulpmiddelen zijn beschikbaar via de beheerorganisatie OpenPeppol (Open Peppol AISBL). Ook publiceert en communiceert OpenPeppol versies van de standaard inclusief (verwachte) publicatiedata en ondersteuningsstatus.

Community

Organisaties waar men terecht kan voor adoptieondersteuning, best practices, use cases en informatie over de standaard.

De Nederlandse Peppolautoriteit (NPa) borgt de afspraken die specifiek voor Nederland gelden. De NPa ondersteunt zowel technisch als functioneel serviceproviders waarmee zij een contract heeft. De NPa heeft landspecifieke documentatie en tooling beschikbaar om implementaties te testen. Eindgebruikers kunnen voor ondersteuning een beroep doen op de serviceprovider waarmee zij een contract hebben afgesloten. 

Toetsingsinformatie

Toelichting bij opname

Peppol BIS standaard op de Lijst Aanbevolen Standaarden bestaat uit de volgende profielen:

 • Peppol BIS Billing (Invoice, Credit note) 3.10
 • Peppol BIS Order only 3.2
 • Peppol BIS Ordering 3.2
 • Peppol BIS Catalogue with response 3.1
 • Peppol BIS Catalogue without response 3.1
 • Peppol BIS Despatch Advice 3.1
 • Peppol BIS Punch Out 3.1
 • Peppol BIS Order Agreement 3.0
 • Peppol BIS Message Level Response 3.0
 • Peppol BIS Invoice Response 3.1
Uitstekend beheer

Nee

Intakeadvies

210929-Intakeadvies-Peppol-BIS.pdf

PDF Document | 127.59 KB
Expertadvies
Consultatie
Forumadvies

20220420-Forumadvies-Peppol-BIS.pdf

PDF Document | 187.88 KB
Datum van aanmelding

Datum waarop een organisatie de standaard heeft aangemeld voor opname op de lijst van aanbevolen of verplichte open standaarden. Als een standaard voldoet aan de criteria om in behandeling genomen te worden, vindt een toetsingsprocedure plaats. Deze duurt ongeveer een 6 maanden.

25-05-2021

Datum van besluit

Datum waarop het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) heeft besloten de standaard op de lijst te plaatsen.

02-06-2022

Overig

Toelichting

Peppol BIS is de overkoepelende aanduiding van verschillende standaarden (profielen) in het elektronisch berichtenverkeer in relatie tot bestel, inkoop en facturatie. Deze overkoepelende aanduiding heet een 'major release'. Binnen de major release heeft elk profiel een eigen versieaanduiding ('minor release'). Zodra er een major release plaatsvindt, gaan alle documenttypes over naar een nieuw versienummer. De major release Peppol BIS op de Lijst Aanbevolen Standaarden betreft versie 3.08.

Scope van Peppol BIS op Lijst Aanbevolen Standaarden is de inhoudelijke berichtenstandaard en niet de transportstandaard (AS4).