E-Portfolio NL

E-Portfolio NL is een Nederlandse specificering van een Europese afspraak over de onderdelen van e-portfolio’s. In een e-portfolio worden de competenties en voortgang van een student bijgehouden. De afspraak zorgt ervoor dat de gebruikers hun gegevens kunnen uitwisselen met andere organisaties. En dat is niet alleen voor onderwijs handig, maar voor alle systemen waarin competenties en ontwikkeling een rol spelen.

Inhoudsopgave

Content

Status

Lijst status
  • ‘Verplicht (pas toe of leg uit’) betekent dat de standaard verplicht moet worden uitgevraagd en toegepast volgens de Instructie rijksdienst bij aanschaf ICT-diensten of ICT-producten.
  • ‘Aanbevolen’ betekent dat dit een gangbare of opkomende standaard is waarvan het Forum Standaardisatie het gebruik aanbeveelt.
  • ‘In behandeling’ wil zeggen dat de standaard wordt getoetst voor opname op de lijst.
  • ‘Archief’ betekent in het verleden op de lijst gestaan heeft of in behandeling geweest is en nu niet (meer) verplicht of aanbevolen is.
Verplicht (pas toe leg uit)
Functioneel toepassingsgebied

Beschrijft de toepassing(en) waarvoor het gebruik van de standaard verplicht is of aanbevolen wordt (afhankelijk van de lijststatus).

E-Portfolio NL moet worden toegepast op de uitwisseling van informatie over de ontwikkelingsvoortgang van een individu tussen organisaties in de leerketen waar het individu leert en werkt met het doel om levenslang leren en duurzame inzetbaarheid van arbeid te stimuleren.

Organisatorisch werkingsgebied

Benoemt de organisaties waarvoor de verplichting geldt.

Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.

Europese status

‘Ja’ betekent dat de standaard is erkend door het Multi Stakeholder Platform on ICT Standardisation van de Europese Commissie.

Nee

Nut en werking

Typering
Onderwijs en Ontwikkeling
Nut

Door de invoering van competentiegericht leren en toenemende interesse in het gebruik van e-portfolio's is het van belang een afspraak te hebben voor het uitwisselen van e-portfoliogegevens. Met E-portfolio NL kunnen de competenties van een individu worden bijgehouden. Het voordeel van deze standaard is dat de student/lerende medewerker zijn profiel mee kan nemen naar verschillende organisaties. 

Werking

NEN 2035 E-portfolio NL is een toepassingsprofiel voor studenten en werknemers bij Nederlandse organisaties, van de internationale IMS ePortfolio specificatie. Een elektronisch portfolio (e-portfolio) maakt het voor een persoon mogelijk om competenties en de voortgang van de eigen ontwikkeling aan te tonen en bij te houden met behulp van ICT-middelen. 

Domein
Trefwoorden

Detailinformatie

Volledige naam

E-portfolio NL NEN 2035

Versie
NEN 2035:2014 nl
Specificatiedocument
Beheerorganisatie
NEN

Toepassing

Community

Organisaties waar men terecht kan voor adoptieondersteuning, best practices, use cases en informatie over de standaard.

  • De Stichting ePortfolio Support (StePS) beoogt coördinatie en versnelling aan te brengen bij de invoering van een elektronisch portfolio voor eenieder die deelneemt aan het onderwijs en de arbeidsmarkt.
  • De Linkedin Groep voor E-portfolio
  • Ook is er meer informatie te vinden op de E-portfolio Wiki van Kennisnet

 

Toetsingsinformatie

Toelichting bij opname

Februari 2015 heeft het Forum besloten om op de lijst de versie NTA:2035-2009 te wijzigen naar de NEN:2035-2014 versie. Dit vanwege de 'backwards compatibility' en de beperkte wijzigingen.

Uitstekend beheer
  • ‘Ja’ betekent dat nieuwe versies van de standaard op de lijst worden overgenomen zonder aanvullende toetsing door het Forum Standaardisatie.
  • ‘Nee’ betekent dat nieuwe versies van de standaard door het Forum Standaardisatie eerst worden getoetst voordat ze de huidige versie op de lijst kunnen vervangen.
Nee
Aanmelding

Aanmeldformulier-E-portfolio.pdf

PDF Document | 90.53 KB
Definitief

Collegebesluit-E-portfolio.pdf

PDF Document | 401.92 KB
Expertadvies

Expertadvies-E-portfolio.pdf

PDF Document | 270.82 KB
Forumadvies
Consultatie

Openbare-consultatie-E-portfolio.pdf

PDF Document | 1.03 MB
Datum van aanmelding

Datum waarop een organisatie de standaard heeft aangemeld voor opname op de lijst van aanbevolen of verplichte open standaarden. Als een standaard voldoet aan de criteria om in behandeling genomen te worden, vindt een toetsingsprocedure plaats. Deze duurt ongeveer een 6 maanden.

18-05-2008

Datum van besluit

Datum waarop het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) heeft besloten de standaard op de lijst te plaatsen.

18-05-2010

Overig

Waarvoor geldt de verplichting

De verplichting geldt bij een investering in een systeem of dienst dat wordt gebruik om de loopbaanontwikkeling en competenties van bijvoorbeeld personeel bij te houden en te beheren.