Digikoppeling

Inhoudsopgave

  Content

  Status

  Lijst status
  • ‘Verplicht (pas toe of leg uit’) betekent dat de standaard verplicht moet worden uitgevraagd en toegepast volgens de Instructie rijksdienst bij aanschaf ICT-diensten of ICT-producten.
  • ‘Aanbevolen’ betekent dat dit een gangbare of opkomende standaard is waarvan het Forum Standaardisatie het gebruik aanbeveelt.
  • ‘In behandeling’ wil zeggen dat de standaard wordt getoetst voor opname op de lijst.
  • ‘Archief’ betekent in het verleden op de lijst gestaan heeft of in behandeling geweest is en nu niet (meer) verplicht of aanbevolen is.
  Verplicht (pas toe leg uit)
  Functioneel toepassingsgebied

  Beschrijft de toepassing(en) waarvoor het gebruik van de standaard verplicht is of aanbevolen wordt (afhankelijk van de lijststatus).

  Digikoppeling moet worden toegepast op alle digitale gegevensuitwisseling met behulp van gestructureerde berichten die plaatsvindt met voorzieningen die onderdeel zijn van de GDI, waaronder de basisregistraties, of die sector-overstijgend is.

  Geautomatiseerde gegevensuitwisseling tussen informatiesystemen op basis van NEN3610 is uitgesloten van het functioneel toepassingsgebied.
   

  Organisatorisch werkingsgebied

  Benoemt de organisaties waarvoor de verplichting geldt.

  Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-)publieke sector.

  Europese status

  ‘Ja’ betekent dat de standaard is erkend door het Multi Stakeholder Platform on ICT Standardisation van de Europese Commissie.

  Nee

  Nut en werking

  Typering
  Veilige berichtenuitwisseling
  Nut

  Digikoppeling maakt veilige berichtenuitwisseling tussen overheden mogelijk. De standaard beschrijft afspraken om berichten juist te adresseren, leesbaar en uitwisselbaar te maken en veilig en betrouwbaar te verzenden. Digikoppeling wordt onder andere gebruikt om op een veilige manier aan te sluiten op basisregistraties.

  Werking

  De standaard bestaat uit een drietal koppelvlakspecificaties voor gestructureerd berichtenverkeer met en tussen overheidsorganisaties.

  Digikoppeling onderkent twee hoofdvormen van berichtenverkeer:

  1. Bevragingen; een vraag waar direct een reactie op wordt verwacht. Hierbij is snelheid van afleveren belangrijk. Als een service niet beschikbaar is, dan hoeft de vraag niet opnieuw worden aangeboden.
  2. Meldingen; men levert een bericht en pas (veel) later komt eventueel een reactie terug. In dat geval is snelheid van afleveren minder belangrijk. Als een partij even niet beschikbaar is om het bericht aan te nemen, dan is het juist wel gewenst dat het bericht nogmaals wordt aangeboden. 

  Verder bevat Digikoppeling een specificatie voor grote berichten die de mogelijkheid geeft om bijlagen toe te voegen en om beveiliging op berichtniveau toe te passen.

  Domein
  Trefwoorden

  Detailinformatie

  Volledige naam

  ebMS, WUS en GB (Grote Berichten) zoals nader gespecificeerd binnen Digikoppeling

  Versie
  Specificatiedocument
  Beheerorganisatie
  Logius

  Toetsingsinformatie

  Toelichting bij opname

  Digikoppeling staat sinds 20 mei 2009 op de pas-toe-of-leg-uit lijst. In juni 2013 werd de versie van Digikoppeling gewijzigd naar 2.0. Op 25 mei 2018 stemde het OBDO in met het weglaten van het versienummer van Digikoppeling, waarna het versiebeheer op niveau van de deelspecificaties wordt gevoerd. Voor gebruikers is dit duidelijker dan het gelaagde versiebeheer.

  In maart 2021 is Digikoppeling uitgebreid met een REST API koppelvlak als aanvulling op de bestaande koppelvlakken volgens SOAP (Simple Object Access Protocol) principes. De afgelopen tien jaar worden REST APIs wereldwijd veel gebruikt als gangbaar en efficiënt alternatief voor SOAP.

  De gebruikers van Digikoppeling kwamen de laatste jaren met veel vragen over wanneer ze Digikoppeling verplicht moeten toepassen, en wanneer ze REST APIs mogen toepassen. De uitbreiding van Digikoppeling met een REST API Koppelvlak moet deze twijfel bij gebruikers wegnemen.

  Op 2 september 2021 bespreekt een expertgroep de uitbreiding van Digikoppeling met het REST API koppelvlak. Daarna wordt deze uitbreiding van Digikoppeling op de 'pas toe of leg uit' lijst ter openbare consultatie aangeboden op internetconsultatie.nl, zodat eenieder hierop kan reageren.

   

  Uitstekend beheer
  • ‘Ja’ betekent dat nieuwe versies van de standaard op de lijst worden overgenomen zonder aanvullende toetsing door het Forum Standaardisatie.
  • ‘Nee’ betekent dat nieuwe versies van de standaard door het Forum Standaardisatie eerst worden getoetst voordat ze de huidige versie op de lijst kunnen vervangen.
  Ja voor deze standaard
  Expertadvies Digikoppeling uitbreiding REST API koppelvlak
  Expertadvies Digikoppeling 2.0
  Forumadvies Digikoppeling 2.0
  Expertadvies Digikoppeling zonder versienummer
  Forumadvies Digikoppeling zonder versienummer
  Datum van besluit

  Datum waarop het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) heeft besloten de standaard op de lijst te plaatsen.

  20-05-2009

  Overig

  Waarvoor geldt de verplichting

  Digikoppeling is van toepassing bij aanschaf of ontwikkeling van systemen bedoeld voor gestructureerde berichtenuitwisseling met voorzieningen die onderdeel zijn van de GDI (zoals de basisregistraties) en berichtverkeer dat sectoroverstijgend is.

   Uitgezonderd zijn: de uitwisseling van Geo-informatie (daarvoor bestaat NEN3610) en de gevallen waarin de aanbieder van gegevens vaststelt dat geen noodzaak bestaat om de afnemer van de gegevens te authenticeren.

  Advies aan beheerder

  In 2018 gaf het Forum Standaardisatie het volgende advies:

  • Monitor actief de behoefte ten opzichte van standaarden ebMS 3.0/AS4 en REST om (de ontwikkeling van) Digikoppeling aan te laten sluiten op recente technologische ontwikkelingen.
  • Stimuleer intra-sectoraal gebruik van Digikoppeling om de adoptie van Digikoppeling te bevorderen.