Geef uw mening over de informatie van standaarden. Dit kost u slechts 3-4 minuten. Vul de vragenlijst in.

RPKI

Resource Public Key Infrastructure is een techniek. De eigenaar van een blok IP-adressen legt in verklaringen vast bij welk netwerk ze horen en hoe groot het blok hoort te zijn. Zo kunnen andere netwerkbeheerders controleren of er geen onbedoelde of kwaadwillige omleiding van internetverkeer plaatsvindt. RPKI voorkomt route-lekken en -hijacks en is essentieel voor de beveiliging van websites en systemen.

Inhoudsopgave

  Content

  Status

  Lijst status
  • ‘Verplicht (pas toe of leg uit’) betekent dat de standaard verplicht moet worden uitgevraagd en toegepast volgens de Instructie rijksdienst bij aanschaf ICT-diensten of ICT-producten.
  • ‘Aanbevolen’ betekent dat dit een gangbare of opkomende standaard is waarvan het Forum Standaardisatie het gebruik aanbeveelt.
  • ‘In behandeling’ wil zeggen dat de standaard wordt getoetst voor opname op de lijst.
  • ‘Archief’ betekent in het verleden op de lijst gestaan heeft of in behandeling geweest is en nu niet (meer) verplicht of aanbevolen is.
  Verplicht (pas toe leg uit)
  Functioneel toepassingsgebied

  Beschrijft de toepassing(en) waarvoor het gebruik van de standaard verplicht is of aanbevolen wordt (afhankelijk van de lijststatus).

  RPKI moet worden toegepast door netwerkaanbieders en houders van blokken IP-adressen bij het aanbieden van netwerkconnectiviteit, ter beveiliging van het BGP (Border Gateway Protocol). Dit geldt zowel voor het publiceren van ROA's (Route Origin Authorisations) als voor het valideren en het 'droppen' van invalide routes.

  Organisatorisch werkingsgebied

  Benoemt de organisaties waarvoor de verplichting geldt.

  Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.

  Aanvullende verplichtingen

  Soms legt het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) voor een standaard verplichtingen op die verder gaan dan de verplichtingen beschreven in de Instructie rijksdienst bij aanschaf ICT-diensten of ICT-producten.

  Voor RPKI heeft het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) een streefbeeldafspraak gemaakt, waarvan de voortgang ieder halfjaar wordt gemeten.

  Europese status

  ‘Ja’ betekent dat de standaard is erkend door het Multi Stakeholder Platform on ICT Standardisation van de Europese Commissie.

  Nee

  Nut en werking

  Typering
  Beveiligen van de routing infrastructuur
  Nut

  Resource Public Key Infrastructure (RPKI) is een standaard met als doel om zogenaamde route hijacks te voorkomen. Bij een route hijack wordt internetverkeer omgeleid naar de systemen van een niet geautoriseerd netwerk. Een hijack kan het gevolg zijn van een simpele typefout van een netwerkbeheerder die daarmee onbedoeld internetverkeer omleidt, of het gevolg zijn van een doelgerichte aanval op de infrastructuur van het internet om bijvoorbeeld websites onbereikbaar te maken of om gegevens van internetgebruikers afhandig te maken.

  Werking

  Met RPKI kan de rechtmatige houder van een blok IP-adressen een autoritatieve, digitaal getekende verklaring publiceren met betrekking tot de intenties van de routering vanaf haar netwerk. Deze verklaringen kunnen andere netwerkbeheerders cryptografisch valideren en vervolgens gebruiken om filters in te stellen die onrechtmatige routering negeren. Het netwerk valt terug op het 'oude' onbeveiligde routering als RPKI wegvalt.

  Domein
  Relatie met andere standaarden
  Relatie met andere standaarden
  Trefwoorden

  Detailinformatie

  Volledige naam

  Resource Public Key Infrastructure

  Versie
  Specificatiedocument
  Beheerorganisatie
  IETF

  Toepassing

  Community

  Organisaties waar men terecht kan voor adoptieondersteuning, best practices, use cases en informatie over de standaard.

  Hoe je RPKI implementeert wordt in dit nieuwsbericht onderaan toegelicht.

  How to implement RPKI is explained  in detail at bottom of news article.

   Versie
   Specificatiedocument
   Beheerorganisatie
   IETF

   Toetsingsinformatie

   Toelichting bij opname

   Het functioneel toepassingsgebied voor RPKI betekent dat publieke IP-adressen van IT-systemen van de overheid ondertekend moeten zijn én dat overheden de geldigheid van handtekeningen valideren bij het verbinden met publieke IP-adressen.

   Adoptieadviezen

   De formele adoptieadviezen die het Forum Standaardisatie meegeeft bij plaatsing op de lijst open standaarden.

   Aan NLnet Labs om advies en documentatie over het gebruik van RPKI te communiceren. Dit geldt voor zowel het faciliteren van online documentatie als het adviseren van het gebruik van RPKI.

   Aan experts van de standaard RPKI om het Forum Standaardisatie actief te informeren over beschikbare vervolgstappen op het gebied van Route Origin Validation. De experts monitoren het speelveld van RPKI en zullen het Forum Standaardisatie actief informeren bij nieuwe ontwikkelingen.

   Aan Rijkswaterstaat om in de verlenging van de Rijksbrede internetdiensten (het ON2013 raamcontract: https://on2013.nl/) toepassing van RPKI van leveranciers te vereisen.

   Aan het Forum Standaardisatie om te monitoren op de juiste toepassing van de standaard, met name op het publiceren van ROA’s en het valideren met het principe “invalid = reject”.
   Het Platform Internetstandaarden wordt opgeroepen om monitoring van RPKI publicaties te faciliteren via het platform internet.nl

   Aan RIPE NCC om in gesprek te gaan met partijen over de invulling en intensiveren van cursussen over RPKI met partijen die hierin geïnteresseerd zijn.
    

   Uitstekend beheer
   • ‘Ja’ betekent dat nieuwe versies van de standaard op de lijst worden overgenomen zonder aanvullende toetsing door het Forum Standaardisatie.
   • ‘Nee’ betekent dat nieuwe versies van de standaard door het Forum Standaardisatie eerst worden getoetst voordat ze de huidige versie op de lijst kunnen vervangen.
   Nee
   Definitief

   Besluit-OBDO.pdf

   PDF Document | 1.24 MB
   Consultatie

   Consultatiedocument-RPKI.pdf

   PDF Document | 79.22 KB
   Expertadvies

   Expertadvies-RPKI_0.pdf

   PDF Document | 391.65 KB
   Intakeadvies

   FS-190612.4B_Intakeadvies_RPKI.pdf

   PDF Document | 107.32 KB
   Forumadvies

   Forumadvies-RPKI.pdf

   PDF Document | 169.1 KB
   Datum van aanmelding

   Datum waarop een organisatie de standaard heeft aangemeld voor opname op de lijst van aanbevolen of verplichte open standaarden. Als een standaard voldoet aan de criteria om in behandeling genomen te worden, vindt een toetsingsprocedure plaats. Deze duurt ongeveer een 6 maanden.

   25-01-2019

   Datum van besluit

   Datum waarop het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) heeft besloten de standaard op de lijst te plaatsen.

   28-11-2019