Verplicht krachtens het 'pas toe of leg uit' beleid. Deze open standaarden moeten door veel overheidsorganisaties uitgevraagd worden bij aanschaf van ICT-producten of ICT-diensten van € 50.000 of meer.

Naam open standaarden Versie Typering Beheerorganisatie Lijst

Aquo-standaard

Aquo 2019-12

Watermanagement informatie

Informatiehuis Water

Verplicht (pas toe leg uit)

GWSW

1.4

Uniform vastleggen, uitwissel en hergebruiken van gegevens in het stedelijke waterbeheer.

RIONED

Verplicht (pas toe leg uit)

SIKB0101

14.0.0

Bodeminformatie

SIKB

Verplicht (pas toe leg uit)

SIKB0102

4.1.0

Archeologische informatie

SIKB

Verplicht (pas toe leg uit)