Verplicht krachtens het 'pas toe of leg uit' beleid. Deze open standaarden moeten door veel overheidsorganisaties uitgevraagd worden bij aanschaf van ICT-producten of ICT-diensten van € 50.000 of meer.

Naam open standaarden Versie Typering Beheerorganisatie Lijst

BWB

1.3.1

Identificatie van en verwijzing naar wet- en regelgeving

Werkmaatschappij-KOOP

Verplicht (pas toe leg uit)

ECLI

1.0

Verwijzing naar rechterlijke uitspraken

Juriconnect

Verplicht (pas toe leg uit)

JCDR

1.0

Identificatie van en verwijzingen naar decentrale regelgeving

Werkmaatschappij-KOOP

Verplicht (pas toe leg uit)