Verplicht krachtens het 'pas toe of leg uit' beleid. Deze open standaarden moeten door veel overheidsorganisaties uitgevraagd worden bij aanschaf van ICT-producten of ICT-diensten van € 50.000 of meer.

Naam open standaarden Versie Typering Beheerorganisatie Lijst

SETU

Zie toelichting bij opname

Inhuur van flexibele arbeidskrachten

SETU

Verplicht (pas toe leg uit)