Verplicht krachtens het 'pas toe of leg uit' beleid. Deze open standaarden moeten door veel overheidsorganisaties uitgevraagd worden bij aanschaf van ICT-producten of ICT-diensten van € 50.000 of meer.

Naam open standaarden Versie Typering Beheerorganisatie Lijst

Digitoegankelijk (EN 301 549 met WCAG 2.1)

2.1.2

Toegankelijkheid websites

ETSI

Verplicht (pas toe leg uit)

PDF (NEN-ISO)

Formaat documentpublicatie

ISO

Verplicht (pas toe leg uit)