Verplicht krachtens het 'pas toe of leg uit' beleid. Deze open standaarden moeten door veel overheidsorganisaties uitgevraagd worden bij aanschaf van ICT-producten of ICT-diensten van € 50.000 of meer.

41 Verplicht (pas toe leg uit) resultaten gevonden

Naam open standaarden Versie Omschrijving Beheerorganisatie Lijst

Ades Baseline Profiles

Xades v2.1, Pades v2.1, Cades v2.2 en Asic v2.2

Geavanceerde en gekwalificeerde digitale handtekeningen.

ETSI

Verplicht (pas toe leg uit)

Aquo-standaard

Aquo 2018-06

Watermanagement informatie

Informatiehuis Water

Verplicht (pas toe leg uit)

BWB

1.3.1

Identificatie van en verwijzing naar wet- en regelgeving

Werkmaatschappij-KOOP

Verplicht (pas toe leg uit)

CMIS

1.0

Content-uitwisseling tussen CMS-/DMS-systemen

OASIS

Verplicht (pas toe leg uit)

COINS

2.0

BIM uitwisselingsstandaard

BIM Loket

Verplicht (pas toe leg uit)

Digikoppeling

Veilige berichtenuitwisseling

Logius

Verplicht (pas toe leg uit)

Digitoegankelijk (EN 301 549 met WCAG 2.1)

2.1.2

Toegankelijkheid websites

ETSI

Verplicht (pas toe leg uit)

DKIM

RFC 6376

Anti-phishing

IETF

Verplicht (pas toe leg uit)

DMARC

RFC 7489

Anti-phishing

IETF

Verplicht (pas toe leg uit)

DNSSEC

RFC 4033, RFC4034, RFC4035

Domeinnaam-beveiliging

IETF

Verplicht (pas toe leg uit)

E-Portfolio NL

NEN 2035:2014 nl

Onderwijs en Ontwikkeling

NEN

Verplicht (pas toe leg uit)

ECLI

1.0

Verwijzing naar rechterlijke uitspraken in Europa

Juriconnect

Verplicht (pas toe leg uit)

EML_NL

1.0

Verkiezingsgegevens

Kiesraad

Verplicht (pas toe leg uit)

Geo-Standaarden

Zie 'Toelichting bij Opname'

Geografische informatie

Geonovum

Verplicht (pas toe leg uit)

HTTPS en HSTS

RFC2818, RFC6797

Veilig Webverkeer

IETF

Verplicht (pas toe leg uit)

IFC

2x3 TC1

Bestandsformaat voor bouwwerkinformatiemodellen

BuildingSMART

Verplicht (pas toe leg uit)

IPv6 en IPv4

4 en 6

Internetnummers

IETF

Verplicht (pas toe leg uit)

JCDR

1.0

Identificatie van en verwijzingen naar decentrale regelgeving

Werkmaatschappij-KOOP

Verplicht (pas toe leg uit)

NEN-ISO/IEC 27001

NEN-ISO/IEC 27001:2013

Informatiebeveiliging richtlijn

NEN

Verplicht (pas toe leg uit)

NEN-ISO/IEC 27002

NEN-ISO/IEC 27002:2013

Informatiebeveiliging richtlijn

NEN

Verplicht (pas toe leg uit)

NL LOM

1.0

Vindbaarheid van leermaterialen

EduStandaard

Verplicht (pas toe leg uit)

NLCIUS

1.0

Electronische factureren

 

NEN

Verplicht (pas toe leg uit)

NLCS

4.1

2D tekenstandaard

BIM Loket

Verplicht (pas toe leg uit)

ODF

1.2

Formaat documentbewerking

OASIS

Verplicht (pas toe leg uit)

OpenAPI Specification

3.0

Beschrijven van REST APIs

OpenAPI Initiative

Verplicht (pas toe leg uit)

OWMS

4.0

Metadata overheidsinformatie

Werkmaatschappij-KOOP

Verplicht (pas toe leg uit)

PDF (NEN-ISO)

Formaat documentpublicatie

ISO

Verplicht (pas toe leg uit)

SAML

2.0

Authenticatie

OASIS

Verplicht (pas toe leg uit)

SETU

Zie toelichting bij opname

Inhuur van flexibele arbeidskrachten

SETU

Verplicht (pas toe leg uit)

SIKB0101

13.5

Bodeminformatie

SIKB

Verplicht (pas toe leg uit)

Pagina's