Voor alle organisaties binnen de publieke sector geldt een 'pas-toe-of-leg-uit' verplichting. Dit betekent dat organisaties bij inkoop van ICT-systemen en -diensten boven € 50.000 moeten vragen naar de relevante open standaarden op de 'pas-toe-of-leg-uit' lijst van het Forum Standaardisatie

Met 'publieke sector' worden bedoeld:

  • Overheden (rijk, gemeenten, provincies en waterschappen).
  • Semi-overheden (uitvoeringsorganisaties zoals UWV en SVB).
  • Private instellingen met een publieke taak in de zorg (zoals ziekenhuizen) en het onderwijs (zoals scholen en universiteiten).

Als een organisatie ervoor kiest om een relevante open standaard met  'pas-toe-of-leg-uit'-verplichting niet toe te passen, dan moet de organisatie hierover verantwoording opnemen in het jaarverslag. Deze rapportageverplichting is opgenomen in de Rijksgebegrotingsvoorschriften (RBV) van het ministerie van Financiën.

De 'pas-toe-of-leg-uit' verplichting is vastgelegd in de Instructie rijk inzake de aanschaf bij ICT producten en diensten.

De lijst standaarden met een 'pas-toe-of-leg-uit' verplichting vindt u op https://www.forumstandaardisatie.nl/open-standaarden/lijst/verplicht.

Meer informatie over het 'pas-toe-of-leg-uit' beleid vindt u onder de veelgestelde vragen op deze website.