Thema's

Open standaarden

icoon standaard

Het Forum Standaardisatie zet zich in voor open ICT-standaarden. Standaarden ondersteunen gegevensuitwisseling tussen ICT-systemen. De openheid zorgt ervoor dat iedereen de standaard kan gebruiken.

Internet en beveiliging

icoon cybercrime

Moderne internetstandaarden dragen effectief bij aan het voorkomen van cybercriminaliteit en zijn zonder veel kosten of moeite in te zetten. Denk aan het gebruik van beveiligde verbindingen, domeinnaambeveiliging en het tegengaan van phishing.

Bestrijd e-mailfraude

icoon e-mail

Door het toepassen van 3 standaarden zorgt u dat de e-mail vanuit uw organisatie als legitiem herkenbaar is en voorkomt u dat criminelen vanuit uw organisatienaam e-mails kunnen versturen.

Authenticatie en autorisatie

icoon identificatie

Authenticatie en autorisatie gaan over wie er toegang heeft en wat diegene mag doen. Overheidsorganisaties die digitale diensten inzetten moeten kiezen welk betrouwbaarheidsniveau daarvoor nodig is. 

Stelselstandaarden

icoon kettingschakels

Voor gegevensuitwisseling met basisregistraties zijn koppelvlakken nodig. Deze koppelvlakken zijn gebaseerd op verschillende open standaarden. Voor de basisregistraties noemen we deze verzameling standaarden de stelselstandaarden.

Application Programming Interfaces (API)

icoon stekker

Het eenvoudig uitwisselen van informatie is voor organisaties belangrijk om gebruikers te bedienen en gegevensstromen efficiënt te laten verlopen. Daarvoor moeten applicaties goed met elkaar kunnen communiceren. API's spelen dan een belangrijke rol.

Cloud Computing

icoon server

Overheden maken steeds meer gebruik van de cloud. Gegevens en voorzieningen zijn dan niet in eigen beheer, maar staan extern opgeslagen. Het is dus extra belangrijk om ervoor te zorgen dat je niet vast komt te zitten in een vendor lock-in en dat de clouddienst interoperabel is.

E-factuur standaarden

icoon factuur

E-factureren is het digitaal uitwisselen van facturen. Hiervoor zijn open standaarden ontwikkeld. Tussen deze standaarden bestaat samenhang. Dit betekent dat voor e-factureren de aanschaf en implementatie van meerdere standaarden nodig is.

Toepassen van 'pas toe of leg uit'

icoon kwaliteitszegel

Bij aanschaf of (ver)bouw van ICT-sytemen en -diensten zijn overheden verplicht om het 'pas toe of leg uit'-principe toe te passen. Bestuurders, architecten en inkopers zijn verantwoordelijk voor het borgen van dit beleid binnen hun organisatie.

IV-meting

Icoon checklist

Forum Standaardisatie doet halfjaarlijks een meting van de implementatie van informatiebeveiligingsstandaarden bij overheidsorganisaties.

Internationaal

icoon internationaal

Veel standaarden worden door internationale organisaties gemaakt en beheerd. Dat geldt ook voor de standaarden van de lijst van Forum Standaardisatie. Ook zijn overheidsorganisaties internationaal actief. Zij delen informatie met andere overheden en met burgers en bedrijven, binnen en buiten Nederland. Voor een goede samenwerking moeten ook beleid en standaarden van partners uit verschillende landen op elkaar zijn afgestemd. 

Open standaarden voor ICT-leveranciers

icoon onderneming

Overheidsorganisaties zijn verplicht om bij aanschaf van ICT te kiezen voor standaarden van de 'pas toe of leg uit'-lijst. Dat betekent dat u als ICT-leverancier de 'pas toe of leg uit'-standaarden in aanbestedingen van overheidsorganisaties vaak als eis zult tegenkomen.

Ontwikkelen en beheren van open standaarden

icoon wegwijzer

Samen met TNO heeft Forum Standaardisatie een methode ontwikkeld om een open standaard te ontwikkelen en te beheren. Dit is BOMOS, het beheer- en ontwikkelmodel voor open standaarden.

Openbare consultatie

icoon consult

Het Forum Standaardisatie heeft momenteel geen openbare consultaties open staan voor de lijst met standaarden.

Smart Cities

Icoon stad

Steden ontwikkelen zich steeds meer als 'smart city', waarbij ze door de inzet van digitale technologie antwoorden proberen te vinden op diverse stedelijke uitdagingen. Ook standaardisatie vraagstukken spelen hierbij vaak een rol.