BIM: Bouw Informatie Model

BIM

Een Bouw Informatie Model, ook wel Bouw Informatie Management genoemd, is een digitale weergave van de functionele en fysieke eigenschappen van een bouwwerk. Een virtuele versie van bijvoorbeeld een gebouw of infrastructuur, of het proces om daartoe te komen.

Hoe maak je een (duurzaam) toegankelijke PDF?

Document icoon

Alle informatie op websites van de overheid moet op 23 september 2020 toegankelijk zijn voor mensen met een functiebeperking.

Publicaties

Publicaties

Onder de vlag van Forum Standaardisatie zijn en worden verschillende documenten gepubliceerd, variërend van verkenningen en rapporten tot adviezen en handreikingen. Deze publicaties zijn hieronder verzameld en gesorteerd per thema.

Monitor Open standaarden

Monitor Open standaarden 2018

Hét onderzoek naar de toepassing van de verplichte open standaarden. In aanbestedingen, centrale overheidsvoorzieningen en meer.

Open standaarden

icoon standaard

Forum Standaardisatie zet zich in voor interoperabiliteit en leveranciersonafhankelijkheid via open standaarden

Openbare consultatie

decoratief icoon voor het concept 'consultatie'

Meepraten over open standaarden in procedure voor de lijst van het Forum Standaardisatie

Toepassen van 'pas toe of leg uit'

icoon kwaliteitszegel

Over hoe bestuurders, architecten en inkopers van ICT het openstandaardenbeleid goed kunnen toepassen (pas toe of leg uit)

IV-meting en afspraken

Icoon klembord

Binnen de overheid zijn er adoptieafspraken over standaarden voor internetveiligheid en informatieveiligheid. Forum Standaardisatie meet ieder halfjaar de voortgang.

Internet en beveiliging

icoon cybercrime

Voorkom cybercriminaliteit en gebruik de 'pas toe of leg uit'  standaarden voor internet en beveiliging.

Bestrijd e-mailfraude

icoon e-mail

Zorg voor betrouwbare email door drie open standaarden te gebruiken: SPF, DKIM en DMARC.

ICT aanschaffen? Vraag om open standaarden!

winkelwagen icoontje

Welke open standaarden zijn relevant bij aanschaf van ict ?

Handreiking betrouwbaarheidsniveaus

icoon identificatie

Over authenticatie en autorisatie en de handreiking betrouwbaarheidsniveaus voor digitale dienstverlening.

ICT-leveranciers en open standaarden

icoon onderneming

Over het leveranciersmanifest open standaarden

Application Programming Interfaces (API)

icoon stekker

Ook voor de overheid kunnen Open API's bijdragen aan het hergebruik van IT-middelen en efficiëntere gegevensuitwisseling.

E-factuur standaarden

icoon factuur

Over de samenhang tussen de drie open standaarden voor e-factureren

Internationaal

icoon internationaal

Standaardisatie binnen Europa

Standaardisatie gebeurt binnen Europa op verschillende manieren. Via wetgeving (‘regulations’) wijst de Europese Commissie standaarden aan voor verplicht gebruik door de lidstaten.

Voorzieningen

icoon tandwielen

Voorzieningen die overheidsorganisaties kunnen (her)gebruiken

Ontwikkelen en beheren van open standaarden

icoon wegwijzer

Over BOMOS, het beheer- en ontwikkelmodel voor open standaarden.

Cloud Computing

icoon server

Over clouddiensten en de handreiking Cloud voor overheden

Smart Cities

Icoon stad

Verkenning naar Smart Cities