Openbare consultatie

icoon consult

Meepraten over open standaarden in procedure voor de lijst van het Forum Standaardisatie

Open standaarden

icoon standaard

Forum Standaardisatie zet zich in voor interoperabiliteit en leveranciersonafhankelijkheid via open standaarden

Toepassen van 'pas toe of leg uit'

icoon kwaliteitszegel

Over hoe bestuurders, architecten en inkopers van ICT het openstandaardenbeleid goed kunnen toepassen (pas toe of leg uit)

IV-meting

Icoon checklist

Forum Standaardisatie's halfjaarlijks onderzoek naar het gebruik van de standaarden voor internetveiligheid en informatiebeveiliging. Is uw internet up to date?

Internet en beveiliging

icoon cybercrime

Voorkom cybercriminaliteit en gebruik de 'pas toe of leg uit'  standaarden voor internet en beveiliging.

Bestrijd e-mailfraude

icoon e-mail

Zorg voor betrouwbare email door drie open standaarden te gebruiken: SPF, DKIM en DMARC.

Vragen om open standaarden bij inkoop van ICT

Winkelwagentje in een beeldscherm

 De Handreiking vragen om open standaarden bij inkoop over hoe de relevante open standaarden goed uitgevraagd kunnen worden bij inkoop van ICT.

Handreiking betrouwbaarheidsniveaus

icoon identificatie

Over authenticatie en autorisatie en de handreiking betrouwbaarheidsniveaus voor digitale dienstverlening.

ICT-leveranciers en open standaarden

icoon onderneming

Over het leveranciersmanifest open standaarden

Stelselstandaarden

icoon kettingschakels

Over open standaarden in de basisregistraties.

Application Programming Interfaces (API)

icoon stekker

Ook voor de overheid kunnen Open API's bijdragen aan het hergebruik van IT-middelen en efficiëntere gegevensuitwisseling.

E-factuur standaarden

icoon factuur

Over de samenhang tussen de drie open standaarden voor e-factureren

Internationaal

icoon internationaal

Standaardisatie binnen Europa

Standaardisatie gebeurt binnen Europa op verschillende manieren. Via wetgeving (‘regulations’) wijst de Europese Commissie standaarden aan voor verplicht gebruik door de lidstaten. 

Voorzieningen

icoon tandwielen

Voorzieningen die overheidsorganisaties kunnen (her)gebruiken

Ontwikkelen en beheren van open standaarden

icoon wegwijzer

Over BOMOS, het beheer- en ontwikkelmodel voor open standaarden.

Cloud Computing

icoon server

Over clouddiensten en de handreiking Cloud voor overheden

Smart Cities

Icoon stad

Verkenning naar Smart Cities