Hoe maak je een toegankelijke PDF?

Document icoon

Alle informatie op websites van de overheid moet op 23 september 2020 toegankelijk zijn voor mensen met een functiebeperking.

Publicaties

Publicaties

Door of in samenwerking met Forum Standaardisatie worden documenten gepubliceerd over interoperabiliteit en open standaarden. Variërend van verkenningen en rapporten tot adviezen en handreikingen. Hieronder een verzameling gesorteerd per thema.

BIM: Bouw Informatie Model

BIM

Een Bouw Informatie Model, ook wel Bouw Informatie Management genoemd, is een digitale weergave van de functionele en fysieke eigenschappen van een bouwwerk. Een virtuele versie van bijvoorbeeld een gebouw of infrastructuur, of het proces om daartoe te komen.

Beslisboom Open Standaarden

beslisboom open standaarden

Welke open standaarden van de 'pas toe of leg uit' -lijst zijn voor een specifieke toepassing relevant? Met de Beslisboom Open Standaarden vindt u de weg in de lijst met toepassingsgebieden van de 'pas toe of leg uit' standaarden en ziet u door de bomen het bos.

Open standaarden algemeen

icoon standaard

Forum Standaardisatie zet zich in voor interoperabiliteit en leveranciersonafhankelijkheid via open standaarden

ICT aanschaffen? Vraag om open standaarden!

winkelwagen icoontje

Welke open standaarden zijn relevant bij aanschaf van ict ?

Meting Informatieveiligheidstandaarden en adoptieafspraken

Icoon klembord

Binnen de overheid zijn er adoptieafspraken over standaarden voor internetveiligheid en informatieveiligheid. Forum Standaardisatie meet ieder halfjaar de voortgang.

Internet en beveiliging

icoon cybercrime

Voorkom cybercriminaliteit en gebruik de 'pas toe of leg uit'  standaarden voor internet en beveiliging.

Monitor Open standaarden

Monitor Open standaarden 2018

Hét onderzoek naar de toepassing van de verplichte open standaarden. In aanbestedingen, centrale overheidsvoorzieningen en meer.

Application Programming Interfaces (API)

icoon stekker

Ook voor de overheid kunnen Open API's bijdragen aan het hergebruik van IT-middelen en efficiëntere gegevensuitwisseling.

ICT-leveranciers en open standaarden

icoon onderneming

Over het leveranciersmanifest open standaarden

Smart Cities

Icoon stad

Verkenning naar Smart Cities

Handreiking betrouwbaarheidsniveaus

icoon identificatie

Over authenticatie en autorisatie en de handreiking betrouwbaarheidsniveaus voor digitale dienstverlening.

E-factuur standaarden

icoon factuur

Over de samenhang tussen de drie open standaarden voor e-factureren

Openbare consultatie

decoratief icoon voor het concept 'consultatie'

Meepraten over open standaarden in procedure voor de lijst van het Forum Standaardisatie

Toepassen van 'pas toe of leg uit'

icoon kwaliteitszegel

Over hoe bestuurders, architecten en inkopers van ICT het openstandaardenbeleid goed kunnen toepassen (pas toe of leg uit)

Bestrijd e-mailfraude

icoon e-mail

Zorg voor betrouwbare email door drie open standaarden te gebruiken: SPF, DKIM en DMARC.

Internationaal

icoon internationaal

Standaardisatie gebeurt binnen Europa op verschillende manieren. Via wetgeving (‘regulations’) wijst de Europese Commissie standaarden aan voor verplicht gebruik door de lidstaten.

Ontwikkelen en beheren van open standaarden

icoon wegwijzer

Over BOMOS, het beheer- en ontwikkelmodel voor open standaarden.

Cloud Computing

icoon server

Over clouddiensten en de handreiking Cloud voor overheden