Data bij de bron bewaren

Content

Als we informatie en documenten van elkaar hergebruiken is het belangrijk om te weten dat die gegevens kloppen. Het uitgangspunt bij de overheid is dat er altijd één bron bestaat die leidend is. Uit die bron wordt de informatie steeds opgehaald. Door data bij de bron te bewaren weten we dat de gegevens actueel zijn en dat er niks verloren is gegaan bij het kopiëren/overnemen van de gegevens. Een kopie maken is namelijk niet meer nodig.

Data op verschillende plekken

Informatie en data is binnen de overheid opgeslagen op verschillende plekken, in verschillende systemen en bij verschillende overheden en organisaties. Dit is onvermijdelijk vanwege de verschillende wettelijke taken die de organisaties hebben. Denk aan het Kadaster die informatie over gebouwen bewaard, de RDW die zich op voertuigen richt en de gemeenten die hun inwoners moeten bijhouden. Als overheidsorganisaties informatie van elkaar willen inzien, moeten ze die opvragen uit de bron waar die informatie bewaard wordt.

Relatie tot Forum Standaardisatie

Als we data bij de bron bewaren betekent het dat we meer gegevens met elkaar gaan uitwisselen. Dat vraagt om standaardisatie zodat de systemen vlekkeloos met elkaar samen kunnen werken.

Computersystemen communiceren met elkaar via zogenoemde koppelvlakken. Het aanleverende systeem is verantwoordelijk voor de vertaling van gegevens naar een algemeen geaccepteerde standaard. Het afnemende systeem zorgt vervolgens voor omzetting naar haar eigen taal of standaard. Door ons zoveel mogelijk aan de afgesproken standaarden te houden wordt deze gegevensuitwisseling makkelijker. Denk bijvoorbeeld aan de verplichte ‘Pas toe of leg uit’-standaarden Rest API Design Rules en NL GOV Assurance profile for OAuth 2.0.

Kennisplatform API's

Een type koppelvlakken is de zogenoemde API. De Nederlandse overheid heeft een strategie waarin staat dat er meer informatie uitgewisseld gaat worden via API's. Het Kennisplatform API’s heeft deze strategie geschreven en houdt het actueel.

Kennisplatform API’s is een open samenwerking die strategische en tactische vraagstukken verkent rond het ontwikkelen van API’s door de overheid en gebruik van deze API’s buiten en binnen de overheid. Het kennisplatform bestaat uit deelnemers van Geonovum, Forum Standaardisatie, Kamer van Koophandel, VNG Realisatie, Logius, het Kadaster, marktpartijen en andere gebruikers en aanbieders van API’s.

In werkgroepen worden de verschillende aspecten rond het gebruik en de toepassing van API's door de overheid verkend. Forum Standaardisatie is trekker van de werkgroep Strategie en Beleid, die als doel heeft om de API Strategie voor de overheid verder aan te scherpen.

Programma Data bij de bron

Het programma Data bij de bron geeft richting voor het verbeteren van informatiehuishouding binnen de Rijksoverheid. Het programma benadrukt het belang van werken met data bij de bron en het verbeteren van de technische interoperabiliteit (samenwerking) tussen informatiesystemen. Kennisplatform API's is één van de projecten die een bijdrage levert aan deze doelstellingen.