Interoperabiliteit in Smart Cities

Content

Steden ontwikkelen zich steeds meer als smart city, waarbij ze door de inzet van digitale technologie antwoorden proberen te vinden op diverse stedelijke uitdagingen. Ook standaardisatie speelt daarbij vaak een rol.

Wat is een Smart City?

Gedreven door de toenemende digitale mogelijkheden ontwikkelen steden zich steeds meer als smart city. Er bestaan verschillende manier om de smart city te definiëren, maar de hoofdkenmerken zijn meestal:

  • publieke en maatschappelijke thema's staan centraal, bijvoorbeeld mobiliteit, veiligheid of gezondheid;
  • het gaat over ICT gebaseerde oplossingen en dan vooral om de inzet van nieuwe digitale technologie;
  • er is een multi-stakeholder aanpak. Projecten worden dus vaak opgepakt in samenwerking met overheid, bedrijfsleven, burger en kennisinstellingen;
  • en ze zijn vaak in de vorm van experimenten die later worden opgeschaald.

Een interessant onderzoek over Smart Cities is de uitgebreide Europese studie 'Mapping Smart Cities in de EU'.

Forum standaardisatie en Smart Cities

Het Forum Standaardisatie heeft in december 2016 onderzoek laten uitvoeren naar wat smart cities zijn, welke standaardisatieproblematiek daarbij een rol speelt en welke rol het Forum Standaardisatie daarin kan spelen. Daarnaast heeft het Forum in 2017 een notitie gepubliceerd over de Smart City in internationaal perspectief.

In november 2017 heeft het Forum Standaardisatie een ronde tafel georganiseerd waar gesproken is de interoperabiliteitsproblemen die worden herkend en wat het Forum Standaardisatie kan doen met betrekking tot smart cities. Voor meer informatie lees het verslag van deze bijeenkomst en het Forumadvies.

Daarnaast is het Bureau Forum Standaardisatie lid van de Standardization Advisory Group – Smart Cities en de Werkgroep Urban Platform van het NEN. De werkgroep Urban Platforms van NEN werkt aan een Nederlandse praktijkrichtlijn voor smart cities.

Onderzoeksrapport