PDF (NEN-ISO)

Formaat documentpublicatie

PDF/UA

Formaat documentpublicatie 

EPUB

e-bookformaat

RDFa

Indexeren en verzamelen van geautomatiseerde content

XSL

Transformeren XML berichten

OWL

beschrijvingstaal semantisch web

DCAT

Beschrijven van datasets

XSD

Beschrijven van XML documenten

Pagina's