DCAT

Inhoudsopgave

Content

Status

Lijst status
  • ‘Verplicht (pas toe of leg uit’) betekent dat de standaard verplicht moet worden uitgevraagd en toegepast volgens de Instructie rijksdienst bij aanschaf ICT-diensten of ICT-producten.
  • ‘Aanbevolen’ betekent dat dit een gangbare of opkomende standaard is waarvan het Forum Standaardisatie het gebruik aanbeveelt.
  • ‘In behandeling’ wil zeggen dat de standaard wordt getoetst voor opname op de lijst.
  • ‘Archief’ betekent in het verleden op de lijst gestaan heeft of in behandeling geweest is en nu niet (meer) verplicht of aanbevolen is.
Aanbevolen
Functioneel toepassingsgebied

Beschrijft de toepassing(en) waarvoor het gebruik van de standaard verplicht is of aanbevolen wordt (afhankelijk van de lijststatus).

Beschrijven van datasets van op het internet gepubliceerde gegevenscatalogi ten behoeve van presentatie en gericht zoeken.

Europese status

‘Ja’ betekent dat de standaard is erkend door het Multi Stakeholder Platform on ICT Standardisation van de Europese Commissie.

Nee

Nut en werking

Typering
Beschrijven van datasets
Nut

Door met DCAT datasets te beschrijven in data catalogi, wordt de vindbaarheid vergroot en wordt het eenvoudiger voor applicaties om metadata van meerdere catalogi te gebruiken. DCAT beschrijft dus waar data gevonden kan worden. Doordat DCAT is gebaseerd op het veel gebruikte standaardmodel voor gegevensuitwisseling RDF onderschrijft deze relatie de toegevoegde waarde van de standaard aan interoperabiliteit.

Werking

Data Catalog Vocabulary (DCAT) is een metadatastandaard en is ontworpen om interoperabiliteit tussen gegevenscatalogi, gepubliceerd op het internet, te vergemakkelijken. DCAT maakt decentrale publicaties en ontsluiting van catalogi mogelijk (federated search van datasets over meerdere catalogi). Door datasets te beschrijven volgens DCAT, oftewel met metadata, zijn datasets overzichtelijker te presenteren en is er gerichter te zoeken naar datasets. Door de beschrijving volgens DCAT zijn datasets toegankelijker en wordt het tot open data gemaakt. DCAT wordt gebruikt in CKAN (Open source software voor datacatalogi) dat in veel dataportalen wordt gebruikt, zoals data.overheid.nl. DCAT is op RDF gebaseerd.

Domein
Relatie met andere standaarden
Trefwoorden

Detailinformatie

Volledige naam

Data Catalog Vocabulary

Versie
Recommendation 16-01-2014
Specificatiedocument
Beheerorganisatie
W3C

Toetsingsinformatie

Toelichting bij opname

Het is een belangrijke metadata standaard voor beschrijving van datasets. Wordt bijvoorbeeld gebruikt in CKAN (Open source software voor datacatalogi) dat in veel dataportalen wordt gebruikt, zoals data.overheid.nl. Omdat de standaard al veel wordt gebruikt kan de standaard als bewezen standaard gezien worden en is daarmee geschikt om op te nemen als ‘aanbevolen’ op de lijst met open standaarden.

Uitstekend beheer
Nee
Advies
Forumadvies
Definitief
Datum van besluit

Datum waarop het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) heeft besloten de standaard op de lijst te plaatsen.

15-11-2016

Overig

Toelichting

RDF: de belangrijkste relatie is dat DCAT op RDF is gebaseerd en van deze standaard gebruik maakt om de relaties te verzorgen naar catalogi en datasets.

ADMS: ADMS (Asset Description Metadata Schema) is een verbindende standaard die in andere standaarden wordt toegepast waaronder o.a. DCAT (ADMS is het toepassingsprofiel van DCAT). ADMS is een gestandaardiseerd metadata woordenboek om beheerders van standaarden te laten documenteren waar de standaarden over gaan en waar ze kunnen worden gevonden op het web. Oftewel, DCAT beschrijft de datasets en ADMS beschrijft de standaarden en waar ze te vinden zijn. Hiermee zijn deze standaarden een aanvulling op elkaar.

DCAT-AP: door de Europese Commissie is Joinup opgericht, een Europees samenwerkingsplatform om interoperabiliteit voor de publieke sector tussen dataportalen te bewerkstelligen. Er is een applicatie profiel opgesteld (DCAT-AP) op basis van DCAT waardoor de beschrijvingen van datasests ervoor zorgen dat datasets van de publieke sector grens- en sectoroverstijgend te vinden zijn. DCAT-AP is daarmee een aanvulling op de nationale initiatieven van de standaard. Deze ontwikkeling draagt sterk bij aan het draagvlak van de standaard.

ISO/IEC 11179: ISCO/IEC 11179 zorgt voor het verwerven, het registreren, het hergebruiken, het uitwisselen en het delen van data. DCAT zorgt er juist voor dat bovenop deze mogelijkheden de data als open data gebruikt kan worden, waardoor de interoperabiliteit toeneemt. DCAT bouwt aslware voort op ISO/IEC 11179.

SKOS en FOAF: DCAT gebruikt klassen uit andere standaarden zoals FOAF en SKOS, standaarden die ook als woordenboek gebruikt worden. De adoptie van FOAF is achtergebleven waardoor de relatie met deze standaard minder relevant is. SKOS richt zich op interoperabiliteit tussen applicaties, terwijl DCAT een beschrijving geeft van datasets.