RDF

Inhoudsopgave

Content

Status

Lijst status
  • ‘Verplicht (pas toe of leg uit’) betekent dat de standaard verplicht moet worden uitgevraagd en toegepast volgens de Instructie rijksdienst bij aanschaf ICT-diensten of ICT-producten.
  • ‘Aanbevolen’ betekent dat dit een gangbare of opkomende standaard is waarvan het Forum Standaardisatie het gebruik aanbeveelt.
  • ‘In behandeling’ wil zeggen dat de standaard wordt getoetst voor opname op de lijst.
  • ‘Archief’ betekent in het verleden op de lijst gestaan heeft of in behandeling geweest is en nu niet (meer) verplicht of aanbevolen is.
Aanbevolen
Functioneel toepassingsgebied

Beschrijft de toepassing(en) waarvoor het gebruik van de standaard verplicht is of aanbevolen wordt (afhankelijk van de lijststatus).

Gestructureerd via het Web ter beschikking stellen van gegevens door overheden, zodat de aanbieder of overige partijen (geautomatiseerd) deze gegevens kunnen koppelen.

Europese status

‘Ja’ betekent dat de standaard is erkend door het Multi Stakeholder Platform on ICT Standardisation van de Europese Commissie.

Nee

Nut en werking

Typering
publicatie gestructureerde gegevens
Nut

RDF is een standaard voor het uitwisselen van gegevens op het web. Als partijen data als ‘RDF-Triples’ uitwisselen, wordt het voor de ontvangende partij makkelijker om de data geautomatiseerd te interpreteren en te linken aan andere data(sets). Overheden die gegevens gestructureerd ter beschikking willen stellen kunnen RDF gebruiken zodat zijzelf of overige partijen  deze gegevens (geautomatiseerd) kunnen koppelen.

Werking

RDF beschrijft een metamodel om relaties vast te leggen tussen ‘concepten’: gedigitaliseerde beschrijvingen van de werkelijkheid. In RDF wordt vastgelegd: een resource, een eigenschap en een waarde. Bijvoorbeeld: “De trein heeft de kleur geel” kan in RDF worden vastgelegd als “De trein” (resource), “heeft kleur” (eigenschap), “geel” (waarde). In RDF wordt dit een ‘statement’ genoemd. Omdat het altijd over drie zaken gaat wordt een dergelijke statement ook wel een ‘triple’ genoemd. Het is mogelijk om in een metamodel de mogelijke eigenschappen vast te leggen. Hierdoor kan de eigenschap van verschillende resources vergeleken worden en worden geïnterpreteerd. Zo zou bijvoorbeeld vastgelegd kunnen zijn dat voor een vervoermiddel de eigenschap “heeft kleur” beschreven kan of moet worden. Als dan bijvoorbeeld elders is vastgelegd: “De auto heeft de kleur geel” dan kan op basis daarvan geconcludeerd worden dat “de trein” en “de auto” dezelfde kleur hebben, nl. “geel”. Vanwege de structuur is deze semantiek computer-interpreteerbaar geworden. In het voorbeeld kan een computer afleiden dat de trein en de auto dezelfde kleur hebben. Of zoeken naar alle vervoermiddelen met de kleur geel; dit kan niet wanneer deze informatie alleen in een zin of tekst is weergegeven. Hierdoor is RDF een belangrijke standaard in het semantisch web.

 

Domein
Relatie met andere standaarden
Relatie met andere standaarden
Relatie met andere standaarden
Trefwoorden

Detailinformatie

Volledige naam

Resource Description Framework

Versie
Versie 1.1
Specificatiedocument
Beheerorganisatie
W3C

ToetsingsInformatie

Toelichting bij opname

De RDF standaard is vastgelegd in een set van zes documenten (Primer, Concepts, Syntax, Semantics, Vocabulary, en Test Cases) die gezamenlijk de orginele RDF specificatie vervangen. De standaard is ontwikkeld en vastgesteld door de W3C op 10 February 2004. De standaard wordt door meerdere overheden gebruikt, waaronder RCE, Informatiehuiswater en Kennisnet. Wereldwijd wordt de standaard door een zeer groot aantal partijen gebruikt. Bovendien is RDF in de plannen voor Digimelding 2.0 een belangrijk element. Het is handig in gegevensuitwisseling als linked data, waarin objectinformatie wordt uitgewisseld.

 

November 2016 is besloten om de versie 1.0 van 10 februari 2004 op de lijst te vervangen voor de 1.1 versie. De nieuwe versie van standaard RDF 1.1 is een uitbreiding van de vorige versie met onder andere RDF-datasets (graphs) en IRI’s.

 

Uitstekend beheer
Nee
Documentatie

Advies update aanbevolen standaarden 20

PDF Document | 931.6 KB
Forumadvies

Forumadvies RDF

PDF Document | 204.88 KB
Datum van besluit

Datum waarop het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) heeft besloten de standaard op de lijst te plaatsen.

04-10-2013

Overig

Toelichting

RDFa (RDF in Attributes): syntax voor het opnemen van RDF-informatie in HTML webpagina’s. Het is een specifieke toepassing van RDF en wordt gebruikt om RDF-informatie toe te voegen aan andere XML-documenten. De meest gebruikte toepassing is het gebruik van RDFa binnen webpagina’s (XHTML en HTML). Het is echter ook mogelijk om RDFa te gebruiken binnen ODF-documenten. RDFa voegt op deze manier een computer interpreteerbare laag toe aan (relatief) ongestructureerde documenten.
SKOS (Simpel Knowledge Organization System): standaard voor het beschrijven van KOS’s (bijvoorbeeld classificaties schema’s, ontologieën, woordenboeken) middels RDF.
IRI: standaard om bronnen (zoals webpagina’s, tekst en afbeeldingen) op het internet te identificeren, waarbij gebruik kan worden gemaakt van de internationale karakterset ISO 10646, waaronder Arabische, Hebreeuwse en Chinese karakters.