RDFa

Inhoudsopgave

Content

Status

Lijst status
  • ‘Verplicht (pas toe of leg uit’) betekent dat de standaard verplicht moet worden uitgevraagd en toegepast volgens de Instructie rijksdienst bij aanschaf ICT-diensten of ICT-producten.
  • ‘Aanbevolen’ betekent dat dit een gangbare of opkomende standaard is waarvan het Forum Standaardisatie het gebruik aanbeveelt.
  • ‘In behandeling’ wil zeggen dat de standaard wordt getoetst voor opname op de lijst.
  • ‘Archief’ betekent in het verleden op de lijst gestaan heeft of in behandeling geweest is en nu niet (meer) verplicht of aanbevolen is.
Aanbevolen
Functioneel toepassingsgebied

Beschrijft de toepassing(en) waarvoor het gebruik van de standaard verplicht is of aanbevolen wordt (afhankelijk van de lijststatus).

Het opnemen van gestructureerde data in web documenten naar de standaarden HTML5, XHTML en XML ten behoeve van indexering of verzameling van geautomatiseerde content.

Europese status

‘Ja’ betekent dat de standaard is erkend door het Multi Stakeholder Platform on ICT Standardisation van de Europese Commissie.

Nee

Nut en werking

Typering
Indexeren en verzamelen van geautomatiseerde content
Nut

Het doel van RFDa is om relatief ongestructureerde content gemakkelijker voor een computer interpreteerbaar te maken door het toevoegen van gestructureerde data. RDFa is een aanvulling op de reeds opgenomen standaard RDF op de lijst met open standaarden. Daarnaast voorziet RDFa in het kunnen toevoegen van metadata gegevens aan standaarden als HTML5, XHTML en XML. Daarmee kan deze standaard gezien worden als een brugfunctie tussen deze genoemde standaarden en dat is interoperabiliteitswinst.

Werking

Resource Description Framework in Attributes (RDFa) is een standaard voor het verrijken van webpagina's met door machine leesbare coderingen. Het is een specifieke toepassing van RDF. RDF (Resource Description Framework) is een hoeksteen van het semantisch web en maakt het mogelijk om relaties vast te leggen tussen ‘concepten’: gedigitaliseerde beschrijvingen van de werkelijkheid. De standaard RDFa maakt het mogelijk RDF te gebruiken in webpagina’s en documenten. Op deze manier is het mogelijk om rijke metadata gegevens in web documenten te kunnen opnemen. Vaak is dit document een webpagina, maar het zou ook een ODF-document kunnen zijn. Metadata is bijvoorbeeld een locatie, een kenmerk, een auteur of een titel. Deze gestructureerde data kan vervolgens ingelezen worden door een computersysteem. Hiermee wordt het makkelijker om webpagina’s te indexeren, content aan elkaar te relateren en content te hergebruiken. Door zoekmachines wordt RDFa gebruikt om bijvoorbeeld producten en prijzen te filteren uit webshops (bijvoorbeeld voor vergelijkingswebsites) en om content te hergebruiken in social media websites (bijvoorbeeld Facebook).

Domein
Relatie met andere standaarden
Relatie met andere standaarden
Trefwoorden

Detailinformatie

Volledige naam

Resource Description Framework in Attributes

Versie
RDFa 1.1
Specificatiedocument
Beheerorganisatie
W3C

Toepassing

Hulpmiddelen

Vrij beschikbare hulpmiddelen en software die de adoptie van de standaard ondersteunen. Dit kunnen zijn: referentie-implementaties, open source libraries, test tools, e.d.

Meer informatie is te vinden is ons expertadvies over RDFa van april 2014.

Toetsingsinformatie

Toelichting bij opname

De standaard is eerder getoetst voor opname op de ‘Pas toe of leg uit’-lijst (maart 2014) en is toen als niet volwassen genoeg ervaren. Aangezien RDFa andere standaarden ondersteunt die wel dit volwassenheidsniveau kennen (RDF / HTML / XML) en deze standaard een toegevoegde heeft ten aan zien van deze standaarden, is het advies om deze standaard op te nemen op de lijst met open standaarden met de status ‘aanbevolen’. In de periode dat de standaard eerder is getoetst werd gekeken of de standaard als ‘gangbaar’ gezien kon worden, de reden hiervoor is dat veelbelovende standaarden nog niet als ‘aanbevolen’ standaard werden opgenomen op de lijst. Nu dit type standaarden wel onderdeel is van de lijst past de status ‘aanbevolen’ goed bij de standaard.

Uitstekend beheer
Nee
Expertadvies

140403 Expertadvies RDFa.pdf

PDF Document | 893.16 KB
Expertadvies

140403-Expertadvies-RDFa(1).pdf

PDF Document | 893.16 KB
Aanmelding

aanmeldingsformulier_RDFa_1_.pdf

PDF Document | 125.72 KB
Toelichting
Forumadvies
Forumadvies

Forumadvies_RDF_0.pdf

PDF Document | 204.88 KB
Definitief
Datum van aanmelding

Datum waarop een organisatie de standaard heeft aangemeld voor opname op de lijst van aanbevolen of verplichte open standaarden. Als een standaard voldoet aan de criteria om in behandeling genomen te worden, vindt een toetsingsprocedure plaats. Deze duurt ongeveer een 6 maanden.

05-12-2013

Datum van besluit

Datum waarop het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) heeft besloten de standaard op de lijst te plaatsen.

15-11-2016

Overig

Toelichting

RDF: De belangrijkste relatie is met RDF, waar RDFa een aanvulling op is. Voor RDF is het van belang om metadata gegevens toe te kunnen voegen en RDFa helpt hierin door dit voor web documenten mogelijk te maken. De standaard zorgt ervoor dat het opnemen van metadata gegevens mogelijk is naar de standaarden HTML5, XHTML en XML.

OWMS: Er is een relatie met de Overheid.nl Metadata Standaard (OWMS). OWMS is de metadatastandaard van de Nederlandse overheid op internet. Met de metadata-elementen wordt overheidsinformatie beschreven, deze informatie is daardoor makkelijker vindbaar en kan worden gecombineerd met andere overheidsinformatie. OWMS ondersteunt reeds het uitdrukken van overheidsmetadata d.m.v. RDFa. OWMS maakt hiermee gebruik van de functionaliteit van RDFa.

 

Voor bepaalde toepassingen van RDFa vormen de standaarden Microdata en Microformats een alternatief. Met name Microdata (onderdeel van HTML5) is concurrerend. Deze standaard biedt minder mogelijkheden, maar is iets gemakkelijker te implementeren.