XMI 2.x

Inhoudsopgave

Content

Status

Lijst status
  • ‘Verplicht (pas toe of leg uit’) betekent dat de standaard verplicht moet worden uitgevraagd en toegepast volgens de Instructie rijksdienst bij aanschaf ICT-diensten of ICT-producten.
  • ‘Aanbevolen’ betekent dat dit een gangbare of opkomende standaard is waarvan het Forum Standaardisatie het gebruik aanbeveelt.
  • ‘In behandeling’ wil zeggen dat de standaard wordt getoetst voor opname op de lijst.
  • ‘Archief’ betekent in het verleden op de lijst gestaan heeft of in behandeling geweest is en nu niet (meer) verplicht of aanbevolen is.
Aanbevolen
Functioneel toepassingsgebied

Beschrijft de toepassing(en) waarvoor het gebruik van de standaard verplicht is of aanbevolen wordt (afhankelijk van de lijststatus).

Voor de uitwisseling van UML metadata via XML

Europese status

‘Ja’ betekent dat de standaard is erkend door het Multi Stakeholder Platform on ICT Standardisation van de Europese Commissie.

Nee

Nut en werking

Typering
UML Metadata informatie
Nut

XML Metadata Interchange (XMI) is er om de uitwisseling van metadata tussen UML-tools (Unified Modeling Language) en MOF-gebaseerde (Meta-Object Facility) metadata repositories mogelijk te maken.

Werking

XML Metadata Interchange (XMI) is een standaard voor het uitwisselen van metadata-informatie via XML. XMI wordt het meest gebruikt als een uitwisselingsformaat voor UML modellen via XML. Het kan worden gebruikt voor metadata waarvan het metamodel kan worden uitgedrukt in Meta-Object Facility (MOF).

Domein
Relatie met andere standaarden
Trefwoorden

Detailinformatie

Volledige naam

XML Metadata Interchange

Versie
2.5.1
Specificatiedocument
Beheerorganisatie
OMG

Toetsingsinformatie

Toelichting bij opname

November 2016 is op de lijst de versie van de standaard aangepast, van de 2.4.1 versie naar de 2.5.1 versie. De nieuwe versie van XMI bevat een aantal minor uitbreidingen en updates.

Uitstekend beheer
  • ‘Ja’ betekent dat nieuwe versies van de standaard op de lijst worden overgenomen zonder aanvullende toetsing door het Forum Standaardisatie.
  • ‘Nee’ betekent dat nieuwe versies van de standaard door het Forum Standaardisatie eerst worden getoetst voordat ze de huidige versie op de lijst kunnen vervangen.
Nee
Advies
Datum van besluit

Datum waarop het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) heeft besloten de standaard op de lijst te plaatsen.

29-10-2013

Overig

Toelichting
  • XML: Syntax voor beschrijven van berichteninhoud, bv UML modellen.
  • UML: (Unified Modelling Language):standaard voor beschrijven/specificeren van business-, informatie- en IT technologie modellen.
  • MOF: (Meta Object Facility): standaard voor beschrijven van modellen, bv UML modellen.