WebDAV en CalDAV

Inhoudsopgave

Content

Status

Lijst status
  • ‘Verplicht (pas toe of leg uit’) betekent dat de standaard verplicht moet worden uitgevraagd en toegepast volgens de Instructie rijksdienst bij aanschaf ICT-diensten of ICT-producten.
  • ‘Aanbevolen’ betekent dat dit een gangbare of opkomende standaard is waarvan het Forum Standaardisatie het gebruik aanbeveelt.
  • ‘In behandeling’ wil zeggen dat de standaard wordt getoetst voor opname op de lijst.
  • ‘Archief’ betekent in het verleden op de lijst gestaan heeft of in behandeling geweest is en nu niet (meer) verplicht of aanbevolen is.
Aanbevolen
Functioneel toepassingsgebied

Beschrijft de toepassing(en) waarvoor het gebruik van de standaard verplicht is of aanbevolen wordt (afhankelijk van de lijststatus).

WebDAV wordt toegepast voor het delen en bewerken van documenten en mappen, indien direct over HTTP gewerkt wordt. CalDAV wordt toegepast voor het delen en bewerken van kalendergegevens (in iCalendar-formaat), indien direct over HTTP gewerkt wordt.

Europese status

‘Ja’ betekent dat de standaard is erkend door het Multi Stakeholder Platform on ICT Standardisation van de Europese Commissie.

Nee

Nut en werking

Typering
Delen en bewerken van documenten
Nut

WebDAV maakt het mogelijk op afstand (over HTTP) documenten op webservers te bewerken. CalDAV specificeert een manier voor toegang, bewerken en het delen van agenda-informatie en het plannen in agenda’s, voortbouwend op het iCalendar-format. Dergelijke standaard voor het delen en bewerken van documenten, mappen en kalender informatie zijn is nog niet aanwezig op de lijst. Er zijn geen specifieke beveiligingsrisico’s en privacyrisico’s.

Werking

Web Distributed Authoring and Versioning (WebDAV) maakt het mogelijk op afstand (over HTTP) de eigenschappen van een document, de locatie van een document op een server, en de inhoud van een document te bewerken en documenten aan te maken en te verwijderen, zoals bijvoorbeeld in een web-based document management systeem. Ook kunnen mappen en bestanden gedeeld worden. WebDAV is een uitbreiding op het Hypertext Transfer Protocol (HTTP).

Calendar extensions to WebDAV (CalDAV) is een uitbreiding van WebDAV voor toegang, beheer en delen van agendainformatie op basis van het iCalendar-formaat. Aangezien het een uitbreiding is van WebDav is het voorstel om ze gezamenlijk op te nemen als aanbevolen standaard.

Domein
Relatie met andere standaarden
Relatie met andere standaarden
Relatie met andere standaarden
Trefwoorden

Detailinformatie

Volledige naam

Web Distributed Authoring and Versioning en Calendar extensions to WebDAV

Versie
RFC 4918 en RFC 4791
Specificatiedocument
Beheerorganisatie
IETF

Toepassing

Hulpmiddelen

Vrij beschikbare hulpmiddelen en software die de adoptie van de standaard ondersteunen. Dit kunnen zijn: referentie-implementaties, open source libraries, test tools, e.d.

Vrijwel alle moderne browsers (zoals Apple Safari, Microsoft Edge en Google Chrome), besturingssystemen (Apple iOS, OSX, Linux, Android en Microsoft Windows) en webservers (zoals Apache en Microsoft IIS) ondersteunen WebDAV. CalDAV wordt ondersteund door vele applicaties, waaronder agenda-applicaties in Apple iPhone/iCal, verschillende applicaties op Android, Google Calendar. Geen ondersteuning biedt Microsoft Exchange Server, hoewel wel toepassingen van derden beschikbaar zijn voor gebruik van CalDAV in Microsoft Outlook.

Toetsingsinformatie

Toelichting bij opname

Door de brede ondersteuning en gebruik van WebDAV en CalDAV in verschillende applicaties volstaat opname op de lijst met de status ‘aanbevolen’.

Uitstekend beheer
  • ‘Ja’ betekent dat nieuwe versies van de standaard op de lijst worden overgenomen zonder aanvullende toetsing door het Forum Standaardisatie.
  • ‘Nee’ betekent dat nieuwe versies van de standaard door het Forum Standaardisatie eerst worden getoetst voordat ze de huidige versie op de lijst kunnen vervangen.
Nee
Advies
Forumadvies
Definitief
Expertadvies
Datum van besluit

Datum waarop het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) heeft besloten de standaard op de lijst te plaatsen.

15-11-2016

Overig

Toelichting
  • HTTP: de standaarden vormen een uitbreiding op HTTP.
  • iCalendar: CalDAV bouwt voort op iCalendar, maakt het mogelijk om iCalendar-objecten uit te wisselen.
  • XML: WebDAV gebruikt XML voor aanduiding van de eigenschappen van documenten, CalDAV gebruikt XML voor de aanduiding van elementen van agenda-informatie