HTTP

Inhoudsopgave

Content

Status

Lijst status
Aanbevolen
Functioneel toepassingsgebied

Uitwisseling van gegevens via het web

Europese status
Nee

Nut en werking

Typering
webcommunicatie
Nut

In HTTP is vastgelegd welke vragen een cliënt aan een server kan stellen en welke antwoorden de server kan teruggeven. Een vraag wordt gesteld in de vorm van een URL. Dit maakt communicatie tussen een webclient zoals een webbrowser en een webserver mogelijk.

Werking

Hypertext Transfer Protocol (HTTP) is hét protocol voor communicatie tussen een webclient (zoals een browser) en een webserver. HTTP ondersteunt gegevensuitwisseling over datacommunicatienetwerken gebruikmakend van TCP. Het is een protocol voor gedistribueerde, samenwerkende, hypermedia informatiesystemen. De standaard kan worden gebruikt voor vele doeleinden naast het uitwisselen van hypertext.

Domein
Trefwoorden

Detailinformatie

Volledige naam

Hypertext Transfer Protocol

Versie
1.1 en 2.0
Beheerorganisatie
IETF
Specificatiedocument

RFC2616, obsolete. Deze versie is vervangen door:RFC7230 - HTTP/1.1: Message Syntax and Routing - low-level message parsing and connection managementRFC7231 - HTTP/1.1: Semantics and Content - methods, status codes and headersRFC7232 - HTTP/1.1: Conditional Requests - e.g., If-Modified-SinceRFC7233 - HTTP/1.1: Range Requests - getting partial contentRFC7234 - HTTP/1.1: Caching - browser and intermediary cachesRFC7235 - HTTP/1.1: Authentication - a framework for HTTP authentication

Toetsingsinformatie

Toelichting bij opname

November 2016 is besloten om naast de 1.1 versie ook de 2.0 versie toe te voegen. De HTTP/1.1 versie is nog zeer gangbaar en eenvoudiger, maar versie HTTP/2 biedt voor gevallen waar de snelheid van het laden en gebruiken van (interactieve) webpagina’s van belang is, ten behoeve van de gebruikerservaring, meer en betere functionaliteit. HTTP/2 is backwards compatibel aan versie 1.1. en worden ondersteund door de meeste webbrowsers.

Uitstekend beheer
  • ‘Ja’ betekent dat nieuwe versies van de standaard op de lijst worden overgenomen zonder aanvullende toetsing door het Forum Standaardisatie.
  • ‘Nee’ betekent dat nieuwe versies van de standaard door het Forum Standaardisatie eerst worden getoetst voordat ze de huidige versie op de lijst kunnen vervangen.
Nee
Expertadvies
Datum van besluit

15-11-2016

Overig

Toelichting

TLS: de standaard ondersteunt tevens gegevensuitwisseling over TLS (voor HTTPS URI’s), gangbare webbrowsers ondersteunen zelfs HTTP/2 alleen in combinatie met TLS.
TCP: de standaard maakt gebruik van TCP als onderliggend transportprotocol.