XSD

Inhoudsopgave

Content

Status

Lijst status
  • ‘Verplicht (pas toe of leg uit’) betekent dat de standaard verplicht moet worden uitgevraagd en toegepast volgens de Instructie rijksdienst bij aanschaf ICT-diensten of ICT-producten.
  • ‘Aanbevolen’ betekent dat dit een gangbare of opkomende standaard is waarvan het Forum Standaardisatie het gebruik aanbeveelt.
  • ‘In behandeling’ wil zeggen dat de standaard wordt getoetst voor opname op de lijst.
  • ‘Archief’ betekent in het verleden op de lijst gestaan heeft of in behandeling geweest is en nu niet (meer) verplicht of aanbevolen is.
Aanbevolen
Functioneel toepassingsgebied

Beschrijft de toepassing(en) waarvoor het gebruik van de standaard verplicht is of aanbevolen wordt (afhankelijk van de lijststatus).

XSD wordt gebruikt voor het beschrijven van op XML gebaseerde koppelvlakken voor gegevensuitwisseling

Europese status

‘Ja’ betekent dat de standaard is erkend door het Multi Stakeholder Platform on ICT Standardisation van de Europese Commissie.

Nee

Nut en werking

Typering
Beschrijven van XML documenten
Nut

XSD is een aanvulling op XML-documenten. XML zelf is een open formaat met een heel simpele syntax, dat geen specifieke elementen voorschrijft. Specifieke structuren van XML documenten kan je met XML Schema (XSD) beschrijven. Hierdoor is beter te begrijpen waaraan XML-documenten moeten voldoen en hoe dit beschreven moet worden. Met XML Schema kan je bijvoorbeeld vastleggen dat een

precies één geboortejaar heeft. De interoperabiliteitswinst is daardoor meer begrijpelijkheid en geeft standaardisatie in XML-documenten. XSD zorgt daarmee voor een betere toepassing van XML. Doordat XML reeds is opgenomen op de lijst met open standaarden zal een opname van XSD complementair zijn aan de verdere ontwikkeling van XML en vice versa.

Werking

XML Schema Definition (XSD), versie 1.1, is een taal voor het beschrijven van de structuur van XML-documenten. XSD specificeert hoe elementen in een XML (Extensible Markup Language) document formeel te beschrijven. Hiermee kunnen deze documenten worden gespecificeerd en gevalideerd, bijvoorbeeld geautomatiseerd door XML-validatoren. XSD geeft hiervoor onder meer aan wat de elementen zijn van een XML-document, waar zij voorkomen en wat de kenmerken zijn waaraan ze moeten voldoen. Een XSD kan onder meer aangeven welke tags in een XML-document mogen voorkomen.

Domein
Relatie met andere standaarden
Trefwoorden

Detailinformatie

Volledige naam

XML Schema

Versie
XCD 1.1
Specificatiedocument
Beheerorganisatie
W3C

Toepassing

Conformiteitstest

Hulpmiddelen of processen waarmee producten kunnen worden getest op conformiteit met de standaard.

Online zijn er verschillende gratis tools te vinden die XML XSD valideren.

Toetsingsinformatie

Toelichting bij opname

Aangezien de volwassenheid van de XSD aanzienlijk is en het een wezenlijke aanvulling is op de veelgebruikte XML-documenten is het een logische toevoeging voor op de lijst met de status ‘aanbevolen’. Op de lijst staan al verschillende XML ondersteunende of gebaseerde standaarden, het toevoegen van XSD zorgt daarmee voor een completer overzicht.

Uitstekend beheer
  • ‘Ja’ betekent dat nieuwe versies van de standaard op de lijst worden overgenomen zonder aanvullende toetsing door het Forum Standaardisatie.
  • ‘Nee’ betekent dat nieuwe versies van de standaard door het Forum Standaardisatie eerst worden getoetst voordat ze de huidige versie op de lijst kunnen vervangen.
Nee
Advies
Forumadvies
Definitief
Datum van besluit

Datum waarop het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) heeft besloten de standaard op de lijst te plaatsen.

15-11-2016

Overig

Toelichting

De voornaamste relatie is er met de standaard XML. XSD zorgt voor een betere toepassing van XML door meer inzicht in de structuur van XML te geven. Er zijn enkele alternatieven voor XSD, zoals Relax NG en Schematron, die minder gebruikt worden.