13-11-2020: Wij toetsen of de standaard DCAT-AP-DONL geschikt is om te verplichten aan de overheid via plaatsing op de ‘pas toe of leg uit’-lijst.

DCAT-AP-DONL

Inhoudsopgave

Content

Status

Lijst status
In behandeling
Organisatorisch werkingsgebied

Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.

Europese status

Nut en werking

Typering
Profiel die de Nederlandse overheid gebruikt voor uitwisseling van metadata over datasets tussen datacatalogi.
Nut

Veel organisaties brengen hun beschikbare databronnen in kaart in zogenaamde data catalogi. Veel Nederlandse overheden hebben ook zo’n data catalogus beschikbaar die zowel intern als deels publiek beschikbaar is om te doorzoeken. Om te voorkomen dat gebruikers alle individuele catalogi moeten bezoeken, wordt metadata van verschillende regionale, nationale en thema catalogi verzameld. Om de uitwisseling van de metadata tussen catalogi te standaardiseren is de DCAT standaard ontwikkeld. De interoperabiliteit tussen catalogi maakt eenmalige invoer en meervoudig gebruik mogelijk.

Werking

Het toepassingsprofiel bestaat uit een beschrijving van het datamodel, de waardenlijsten die worden gebruikt voor de invulling van het model en de wijze van uitwisselen van informatie over datasets.

Begin 2015 is een nieuwe versie van het dataportaal van de overheid live gegaan, gebaseerd op een nieuwe versie van het open source platform voor open data CKAN. Het nieuwe portaal is gebouwd volgens DCAT-AP-DONL. Hierbij is volledige compatibiliteit met de Europese DCAT-AP standaard bereikt voor Nederlandse datasets. Er is ook een vertaling gemaakt naar ISO 19115, de metadata standaard voor geo-datasets die door het Nationaal GeoRegister (NGR) gebruikt wordt.

Domein
Trefwoorden

Detailinformatie

Volledige naam

DCAT Application Profile for data.overheid.nl

Versie
1.1
Specificatiedocument
Beheerorganisatie
KOOP

Toetsingsinformatie

Uitstekend beheer
Datum van aanmelding

13-11-2020

Intakeadvies

Intakeadvies-DCAT-AP-DONL.pdf

PDF Document | 121.47 KB

Overig

Toelichting bij opname

De Nederlandse overheid heeft op basis van het Europese toepassingsprofiel DCAT-AP 1.1 (ook wel aangeduid als DCAT-AP-EU 1.1) een Nederlands toepassingsprofiel uitgewerkt: DCAT-AP-DONL 1.1. Het toepassingsprofiel voor datasets is de specificatie van de metadata die de Nederlandse overheid gebruikt voor de uitwisseling van metadata over datasets tussen datacatalogi. Het centrale dataregister van de overheid, data.overheid.nl, is opgezet op basis van DCAT-AP-DONL.