RDFS

Inhoudsopgave

Content

Status

Lijst status
Aanbevolen
Organisatorisch werkingsgebied

Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.

Europese status

Nut en werking

Typering
Resource Description Framework Schema (RDFS) biedt een standaard taal waarmee de structuur van gegevens in termen van klassen, eigenschappen en datatypen kan worden beschreven.
Nut

RDFS biedt een standaard taal waarmee de structuur van gegevens in termen van klassen, eigenschappen en datatypen kan worden beschreven. RDFS is onlosmakelijk verbonden met de standaard RDF, en voorziet in RDF uitgedrukte gegevens van structuur. De standaarden RDF en RDFS vormen de basis van linked data.

Overheden kunnen RDF en RDFS gebruiken om gegevens te structureren en te koppelen als linked data. Dit maakt het voor andere organisaties gemakkelijker om de gegevens automatisch te interpreteren en te koppelen met andere gegevensverzamelingen.

Werking

RDFS maakt het mogelijk om structuur aan te brengen in gegevensverzamelingen die in RDF beschreven zijn. RDF maakt het mogelijk om kenmerken van bronnen op het web (resources) vast te leggen. Deze uitspraken hebben de vorm van een drieledige subject-predicaat-object structuur, ook wel triple genoemd. Het subject is de bron op het web (resource) die beschreven wordt. Het predicaat beschrijft welk kenmerk of aspect van die bron beschreven wordt en het object geeft de waarde van dat kenmerk.

RDFS biedt een basisvocabulaire voor kennis- en gegevensmodellering. Door toepassing van RDFS kunnen in RDF uitgedrukte gegevens van structuur worden voorzien, bijvoorbeeld door groeperingen en relaties aan te brengen.

Trefwoorden
Domein

Detailinformatie

Volledige naam

RDFS (Resource Description Framework Schema) 1.1

Versie
1.1
Specificatiedocument
Beheerorganisatie
W3C

Toetsingsinformatie

Uitstekend beheer
Datum van aanmelding

11-05-2020

Intakenotitie

Intakebesluit RDFS

PDF Document | 191.85 KB
Expertadvies

Expertadvies

PDF Document | 267.48 KB
Forumadvies RDFS

Forumadvies RDFS

PDF Document | 153.67 KB
Datum van besluit

Datum waarop het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) heeft besloten de standaard op de lijst te plaatsen.

29-04-2021