HTML

Inhoudsopgave

Content

Status

Lijst status
  • ‘Verplicht (pas toe of leg uit’) betekent dat de standaard verplicht moet worden uitgevraagd en toegepast volgens de Instructie rijksdienst bij aanschaf ICT-diensten of ICT-producten.
  • ‘Aanbevolen’ betekent dat dit een gangbare of opkomende standaard is waarvan het Forum Standaardisatie het gebruik aanbeveelt.
  • ‘In behandeling’ wil zeggen dat de standaard wordt getoetst voor opname op de lijst.
  • ‘Archief’ betekent in het verleden op de lijst gestaan heeft of in behandeling geweest is en nu niet (meer) verplicht of aanbevolen is.
Aanbevolen
Functioneel toepassingsgebied

Beschrijft de toepassing(en) waarvoor het gebruik van de standaard verplicht is of aanbevolen wordt (afhankelijk van de lijststatus).

HTML wordt gebruikt om webpagina's mee te structureren en op te maken.

Europese status

‘Ja’ betekent dat de standaard is erkend door het Multi Stakeholder Platform on ICT Standardisation van de Europese Commissie.

Nee

Nut en werking

Typering
Opmaak van webpagina's.
Nut

HTML is de standaardtaal waarmee webpagina's gemaakt worden. De belangrijkste eigenschap van HTML is dat je pagina's en paginaelementen kan koppelen met hyperlinks. Hiermee vormt HTML de basis van het World Wide Web.

Werking

HTML beschrijft hoe een pagina wordt opgemaakt met elementen zoals koppen, paragrafen, tabellen, lijsten, hyperlinks en afbeeldingen.

De belangrijkste eigenschap van HTML is dat deze hypertekst ondersteunt: documenten en bestanden die verbonden zijn door direct volgbare verwijzingen, de zogenaamde hyperlinks of koppelingen genoemd.

Domein
Relatie met andere standaarden

Detailinformatie

Volledige naam

HyperText Markup Language

Versie
living standard
Specificatiedocument
Beheerorganisatie
WHATWG

Toetsingsinformatie

Toelichting bij opname

November 2016 werd de oudere versie van HTML (4.01) op de lijst aanbevolen standaarden vervangen door de 5.0 versie. De nieuwe versie van standaard HTML 5 bevat functionaliteit van zowel HTML als XHTML, verbetert kleine foutjes van de eerdere versie en levert betere ondersteuning voor webapplicaties. December 2017 werd versie 5.2 gepubliceerd.

Vanaf 2019 wordt HTML beheerd door de WHATWG in samenwerking met W3C. HTML is een zogenaamde 'levende standaard' geworden waar geen versies meer van worden bijgehouden.

Uitstekend beheer
Nee
Toelichting
Datum van besluit

Datum waarop het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) heeft besloten de standaard op de lijst te plaatsen.

15-11-2016

Overig

Toelichting

HTML wordt meestal gebruikt in combinatie met de standaard CSS, die beschrijft hoe HTML pagina's opgemaakt moeten worden. Door HTML en CSS in combinatie te gebruiken kan je inhoud en vorm van elkaar scheiden. HTML beschrijft de inhoud van een webpagina, CSS beschrijft de vormgeving ervan. Door inhoud en vorm op deze manier te scheiden kan je een website gemakkelijk op verschillende manieren vormgeven zonder de inhoud te veranderen.

Desondanks is het ook mogelijk om HTML zonder CSS te gebruiken. In dat geval bepaalt de browser voor een belangrijk deel de opmaak van de pagina.