CSS

Inhoudsopgave

Content

Status

Lijst status
  • ‘Verplicht (pas toe of leg uit’) betekent dat de standaard verplicht moet worden uitgevraagd en toegepast volgens de Instructie rijksdienst bij aanschaf ICT-diensten of ICT-producten.
  • ‘Aanbevolen’ betekent dat dit een gangbare of opkomende standaard is waarvan het Forum Standaardisatie het gebruik aanbeveelt.
  • ‘In behandeling’ wil zeggen dat de standaard wordt getoetst voor opname op de lijst.
  • ‘Archief’ betekent in het verleden op de lijst gestaan heeft of in behandeling geweest is en nu niet (meer) verplicht of aanbevolen is.
Aanbevolen
Functioneel toepassingsgebied

Beschrijft de toepassing(en) waarvoor het gebruik van de standaard verplicht is of aanbevolen wordt (afhankelijk van de lijststatus).

Websites

Europese status
  • ‘Verplicht (pas toe of leg uit’) betekent dat de standaard verplicht moet worden uitgevraagd en toegepast volgens de Instructie rijksdienst bij aanschaf ICT-diensten of ICT-producten.
  • ‘Aanbevolen’ betekent dat dit een gangbare of opkomende standaard is waarvan het Forum Standaardisatie het gebruik aanbeveelt.
  • ‘In behandeling’ wil zeggen dat de standaard wordt getoetst voor opname op de lijst.
  • ‘Archief’ betekent in het verleden op de lijst gestaan heeft of in behandeling geweest is en nu niet (meer) verplicht of aanbevolen is.
Nee

Nut en werking

Typering
Website opmaak
Nut

Met CSS kan je een website op een uniforme manier vormgeven. Met de standaard CSS kan je vastleggen hoe alle pagina's van een website worden opgemaakt. CSS scheidt vorm van inhoud, zodat het heel makkelijk wordt om een website een andere (of alternatieve) vorm te geven zonder dat je de inhoud moet veranderen.

Werking

Met de standaard CSS kan je aangeven hoe tekst en afbeeldingen op een webpagina gepositioneerd wordt, welke lettertypen en kleuren gebruikt worden, en andere zaken die de opmaak van een pagina bepalen. CSS wordt gebruikt naast HTML om vorm te scheiden van inhoud. HTML beschrijft dus de inhoud van een webpagina, CSS beschrijft de vormgeving ervan. CSS maakt het gemakkelijk om de vormgeving van een website te actualiseren zonder dat je de HTML inhoud hoeft te veranderen.

CSS staat voor Cascading Style Sheets. Het woord 'cascading' wijst erop dat je een set vormgevingsspecificaties ('style sheets') op een website kan toepassen, die op elkaar bouwen. Een nieuwe style sheet kan elementen gebruiken van oudere style sheets, en en die ook herdefiniëren.

Alle belangrijke content management systemen (CMS) zoals Drupal, Typo3 en Wordpress, en ook frameworks zoals Bootstrap gebruiken CSS.

CSS is een specificatie van W3C. W3C gebruikt geen versienummers meer voor CSS, maar publiceert online snapshots waarin de laatste stabiele specificaties worden weergegeven. Nieuwere specificaties van CSS onderdelen zijn meestal compatibel met oudere versies van CSS.

Domein
Relatie met andere standaarden
Trefwoorden

Detailinformatie

Volledige naam

Cascading Style Sheets

Versie
2021
Specificatiedocument
Beheerorganisatie
W3C

Toepassing

Conformiteitstest

Hulpmiddelen of processen waarmee producten kunnen worden getest op conformiteit met de standaard.

Toetsingsinformatie

Uitstekend beheer
Datum van besluit

Datum waarop het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) heeft besloten de standaard op de lijst te plaatsen.

20-08-2009