Webrichtlijnen

Inhoudsopgave

  Content

  Status

  Lijst status
  Archief
  Functioneel toepassingsgebied

  Webgebaseerde informatie-, interactie-, transactie- en participatiediensten.

  Organisatorisch werkingsgebied

  Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.

  Europese status
  Nee

  Nut en werking

  Typering
  Vervangen door DigiToegankelijk (EN 301 549 met daarin opgenomen WCAG 2.0)
  Nut

  De Webrichtlijnen bevatten richtlijnen die content op websites en in webapplicaties optimaal bruikbaar en toegankelijk maken voor gebruikers op uiteenlopende apparaten en besturingssystemen. De Webrichtlijnen zorgen ervoor dat content op websites en in webapplicaties ook toegankelijk is voor mensen met een functiebeperking.

  In oktober 2016 zijn de Webrichtlijnen 2 op de 'pas-toe-of-leg-uit'-lijst vervangen door 'Digitale Toegankelijkheid'.

  Werking

  De Webrichtlijnen bestaan uit een verzameling regels die bij de bouw en het onderhoud van een website of webapplicatie toegepast dienen te worden om de toegankelijkheid van de content op de website te bevorderen en om de bouwkwaliteit te verhogen. Deze regels vallen in twee groepen:

  • De richtlijnen van de standaard WCAG 2.0, gepubliceerd door het W3C, zorgen voor de toegankelijkheid van de content, ook voor mensen met een functiebeperking.
  • De richtlijnen van Principe Universeel zorgen voor bouwkwaliteit, waardoor de content duurzaam, uitwisselbaar en goed te onderhouden wordt.
  Domein
  Relatie met andere standaarden
  Relatie met andere standaarden
  Relatie met andere standaarden
  Relatie met andere standaarden
  Relatie met andere standaarden
  Trefwoorden

  Detailinformatie

  Volledige naam

  Webrichtlijnen

  Versie
  2.0
  Specificatiedocument
  Beheerorganisatie
  Logius

  Toepassing

  Conformiteitstest

  De volgende sites helpen om een website of een document te testen op een aantal aspecten van WCAG 2.0 (de toegankelijksrichtlijnen die besloten liggen in EN 301 549 en Webrichtlijnen):

  Dit zijn geen formele conformiteitstests.  Een aantal aspecten van webrichtlijnen kan niet automatisch getest worden, en vereist validatie met menselijke tussenkomst.

  Organisaties als Stichting drempelvrij.nl en Stichting Accessibility kunnen u helpen met het testen en/of certificeren van uw website en webcontent op WCAG 2.0. Ook zijn er tools om geautomatiseerde tests uit te voeren, zoals SiteImprove en GewoonToegankelijk.

  Toetsingsinformatie

  Toelichting bij opname

  Versie 2 vervangt de eerder opgenomen versie 1.2 van de Webrichtlijnen.

  De Europese standaard EN 301 549 voor de toegankelijkheid van ICT producten en diensten wordt eind 2016 op Europees niveau verplicht gesteld. De Nederlandse overheid zal deze medio 2018 omzetten in nationale wetgeving. Het Forum Standaardisatie heeft na een openbare procedure besloten om Webrichtlijnen 2 te vervangen door EN 301 549 en WCAG 2.0 (samen opgenomen onder de noemer 'Digitale Toegankelijkheid') op de 'Pas-toe-of-leg-uit'-lijst.

  Adoptieadviezen

  De 'pas-toe-of-leg-uit' verplichting voor Webrichtlijnen geldt voor web gebaseerde diensten die een overheidsorganisatie aanbiedt aan burgers, bedrijven en andere overheden. De 'pas-toe-of-leg-uit' verplichting geldt niet voor intranetten en websites die alleen binnen een overheidsorganisatie worden gebruikt. Toegankelijkheid van intranetten is daarom niet onbelangrijk. Door interne websites niet universeel toegankelijk te maken kan een organisatie bepaalde (groepen) werknemers uitsluiten. Ook kan het moeilijker worden voor gebruikers om informatie te vinden en hergebruiken. Het is daarom zeer aan te bevelen om ook voor intranetten, interne websites en web applicaties de Webrichtlijnen toe te passen.

  Uitstekend beheer
  Nee
  Aanmelding

  Aanmelding_Webrichtlijnen.pdf

  PDF Document | 90.36 KB
  Toelichting

  CS10-06-05_notitie_open_standaarden.pdf

  PDF Document | 45.75 KB
  Toelichting
  Expertadvies

  OS_Expertadvies_Webrichtlijnen_2.pdf

  PDF Document | 429.94 KB
  Consultatie
  Datum van aanmelding

  01-12-2010

  Datum van besluit

  23-06-2011

  Overig

  Toelichting

  Webrichtlijnen 2 zijn behalve op websites, ook van toepassing op de documenten die via die websites toegankelijk zijn. PDF en ODF documenten die door de overheid gepubliceerd worden moeten dus voldoen aan Webrichtlijnen 2.

  Waarvoor geldt de verplichting

  Bij de bouw of aanschaf van een website of webapplicatie bedoeld voor burgers, bedrijven en andere overheden. Strikt genomen geldt de verplichting niet voor intranet-websites die alleen binnen een overheidsorganisatie worden gebruikt.

  Leveranciers
  Sjabloon-bestektekst

  Voor Inkoop zal Webrichtlijnen met name voorkomen onder de volgende categorieën en CPV codes:

  • 48224000-4 Software voor webpage-editen
  • 72000000-5 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
  • 72330000-2 Diensten voor inhouds- of datastandaardisatie en –classificatie
  • 72413000-8 Diensten voor het ontwerpen van websites
  • 48300000-1 Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit
  • 72212300-2 Diensten voor ontwikkeling van software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit
  • 72512000-7 Documentbeheerdiensten
  • 72330000-2 Diensten voor inhouds- of datastandaardisatie en –classificatie
  Advies aan beheerder

  Bij de opname heeft het College Standaardisatie het ministerie van Binnenlandse Zaken opgeroepen om een viertal aanvullende acties ter verdere bevordering van de adoptie van Webrichtlijnen versie 2 uit te voeren, namelijk:

  1. Bieden van voldoende implementatieondersteuning;
  2. Uitwerken van adoptiestrategie;
  3. Aanpassen en heroverwegen van regelgeving;
  4. Webrichtlijnen internationaal inbrengen.