Status

Lijst status
Verplicht (pas toe leg uit)
Functioneel toepassingsgebied

NLCIUS moet worden toegepast op de verzending van elektronische facturen door organisaties die deelnemen aan het economisch verkeer in Nederland (waaronder overheden) welke zijn  bestemd voor  Nederlandse overheden en instellingen uit de (semi-)publieke sector en de ontvangst hiervan door deze overheden en instellingen.

Organisatorisch werkingsgebied

Overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de publieke sector.

Nut en werking

Typering

Electronische factureren

 

Nut

NLCIUS is een aanvullende specificatie op de verplichte Europese Norm (EN)16931 voor toepassing in Nederland. De Europese Norm (EN16931) beschrijft de wijze van e-factureren naar overheden en is ook bruikbaar voor bedrijven onderling. EN16931 en NLCIUS geven duidelijkheid aan overheden en bedrijven over de elementen en gegevens die op facturen naar overheidsorganisaties gebruikt dienen te worden in Nederland.

Werking

In combinatie met de Europese Norm (EN)16931 beschrijft NLCIUS welke gegevenselementen er in een elektronische factuur opgenomen dienen en kunnen worden, wat de samenhang is tussen deze elementen en wat de betekenis is van deze elementen. EN 16931 biedt ruimte om aanvullende eisen te stellen door zowel (groepen van) ontvangers als verzenders. Bijvoorbeeld om land-specifieke wetgeving te implementeren. Om te voorkomen dat ontvangers aan overheidszijde hierin afwijkende keuzes maken is, hebben TNO en NEN samen met belanghebbenden een 'core invoice usage specification' (CIUS) ontwikkelt voor verplichte toepassing in Nederland. Uitgangspunt is dat deze Nederlandse CIUS (NLCIUS) zal zo min mogelijk afwijkt van de Europese norm.

Detailinformatie

Volledige naam
Semantisch Model e-Factuur
Versie
1.03
Beheerorganisatie
NEN

Toepassing

Community

Voor meer Informatie over NLCIUS vindt u op https://www.stpe.nl/. Vragen kunt u kunt u direct stellen https://stpe.nl/contact.html.

Toetsingsinformatie

Uitstekend beheer
Ja voor deze standaard
Datum van aanmelding
2017-04-24
Datum van besluit
2018-05-25

Overig

Toelichting

NLCIUS is een nieuwe versie van SMeF en is een aanvullende specificatie op de Europese Norm EN16931 voor toepassing in Nederland. NLCIUS heeft net als SMeF2.0 tot doel om op semantisch niveau te komen tot één model voor elektronische facturen. Hierdoor wordt het eenvoudiger om meerdere standaarden te ondersteunen omdat een dergelijk model overheid en bedrijfsleven duidelijkheid biedt over welke elementen er op een elektronische factuur opgenomen dienen te worden ongeacht de onderliggende techniek van uitwisseling. De onderliggende techniek is gespecificeerd in bijvoorbeeld de SETU en UBL standaard. Dit zijn twee veelgebruikte standaarden voor elektronisch factureren. Dankzij mappings kunnen gebruikers van deze standaarden op een eenvoudige uniforme wijze elektronisch naar de overheid factureren. Mappings naar andere standaarden zijn bovendien ook mogelijk. UBL wordt nu getoetst voor opname op de aanbevolen lijst met standaarden van Forum Standaardisatie.

Aandachtspunten

Voor de volgende inkoopnummers en beschrijvingen is de standaard relevant:

Financieel /administratieve systemen
48400000-2 Software voor zakelijke transacties en persoonlijke zaken
48440000-4 Software voor financiële analyse en boekhouding
48444100-3 Factureringssysteem
79999200-5 Factureringsdiensten