'Pas toe leg uit' standaarden (verplicht)

Content

De standaarden op deze lijst hebben een 'Pas toe of leg uit'-verplichting. Als u op de naam van een standaard klikt, gaat u naar een pagina met meer informatie.

Standaard Typering Versie Beheerorganisatie
Digikoppeling Veilige gegevensuitwisseling Logius
NEN-ISO/IEC 27001 Managementsysteem voor informatiebeveiliging NEN-ISO/IEC 27001:2013 NEN
NEN-ISO/IEC 27002 Richtlijnen en principes voor informatiebeveiliging NEN-ISO/IEC 27002:2013 NEN
NL GOV Assurance profile for OAuth 2.0 Beveiligingstandaard voor het autoriseren van toegang tot REST API’s 15 juli 2019 Logius
REST-API Design Rules Verzameling regels voor het structureren en documenteren van REST API’s. 1.0 Logius
security.txt Publicatie van contactinformatie voor beveiligingsmeldingen RFC 9116 IETF
WPA2 Enterprise Beveiligde WiFi-netwerken Versie 2 (802.11) IEEE-ISTO