OWL

Inhoudsopgave

Content

Status

Lijst status
  • ‘Verplicht (pas toe of leg uit’) betekent dat de standaard verplicht moet worden uitgevraagd en toegepast volgens de Instructie rijksdienst bij aanschaf ICT-diensten of ICT-producten.
  • ‘Aanbevolen’ betekent dat dit een gangbare of opkomende standaard is waarvan het Forum Standaardisatie het gebruik aanbeveelt.
  • ‘In behandeling’ wil zeggen dat de standaard wordt getoetst voor opname op de lijst.
  • ‘Archief’ betekent in het verleden op de lijst gestaan heeft of in behandeling geweest is en nu niet (meer) verplicht of aanbevolen is.
Aanbevolen
Functioneel toepassingsgebied

Beschrijft de toepassing(en) waarvoor het gebruik van de standaard verplicht is of aanbevolen wordt (afhankelijk van de lijststatus).

OWL kan worden gebruikt voor het vastleggen van kennis voor ontsluiting door computers, om de samenhang van die kennis te controleren of impliciete kennis expliciet te maken.

Europese status

‘Ja’ betekent dat de standaard is erkend door het Multi Stakeholder Platform on ICT Standardisation van de Europese Commissie.

Nee

Nut en werking

Typering
beschrijvingstaal semantisch web
Nut

De standaard OWL wordt gebruikt bij het koppelen van gegevensverzamelingen. In het bijzonder maakt OWL het mogelijk om verschillende machine leesbare kennissystemen met elkaar te verbinden. Zo worden de relaties tussen begrippen uit verschillende domeinen duidelijk voor computerapplicaties. Met deze kennis over de domeinen en de relaties ertussen kunnen applicaties dan analyses over domeinen heen doen.

Denk bijvoorbeeld aan begrippen zoals 'partner' of 'inkomen', die voor de Belastingdienst en voor de SVB heel specifieke betekenissen hebben die per organisatie verschillen. Als de gegevens van verschillende instanties gekoppeld worden, kunnen verschillende interpretaties van zulke begrippen tot grote problemen leiden die burgers en bedrijven direct kunnen raken. Met OWL kunnen de relaties tussen begrippen in machine leesbare vorm vastgelegd worden waardoor dit soort verwarring over definities kan worden voorkomen.

Werking

Web Ontology Language (OWL) is een databeschrijvingstaal van W3C voor het semantisch web en is een belangrijke standaard voor semantische modellen in Linked Data toepassingen.

OWL wordt toegepast bij het vastleggen van kennis voor ontsluiting en verwerking door machines. De standaard maakt het mogelijk om de samenhang van machine leesbare kennis te controleren of om impliciete kennis expliciet te maken.

OWL-documenten heten ook wel ontologieën (beschrijvingen van de werkelijkheid voor interpretatie door machines) en kunnen worden gepubliceerd op het World Wide Web. Een OWL ontologie kan verwijzen naar een andere ontologieën om zo relaties tussen begrippen duidelijk te maken.

OWL gebruikt een formele semantiek die gebaseerd is op de W3C standaard RDF (Resource Description Framework).

Domein
Relatie met andere standaarden
Trefwoorden

Detailinformatie

Volledige naam

Web Ontology Language

Versie
OWL 2
Specificatiedocument
Beheerorganisatie
W3C

Toetsingsinformatie

Toelichting bij opname

OWL bouwt voort op de standaarden RDF, RDFS en RDFa, en is gerelateerd aan de standaard SKOS die op de 'pas toe of leg uit' lijst staat. OWL en SKOS hebben overeenkomsten maar ook verschillen. Beide standaarden beschrijven kennissystemen in machine leesbare vorm en maken daarvoor gebruik van RDF. Het belangrijkste verschil is dat OWL wordt toegepast op formele kennissystemen, waar SKOS bedoeld is voor niet-formele kennissystemen. OWL en SKOS kunnen zowel apart als samen ingezet worden om kennissystemen in machine leesbare vorm vast te leggen en te koppelen.

Uitstekend beheer
  • ‘Ja’ betekent dat nieuwe versies van de standaard op de lijst worden overgenomen zonder aanvullende toetsing door het Forum Standaardisatie.
  • ‘Nee’ betekent dat nieuwe versies van de standaard door het Forum Standaardisatie eerst worden getoetst voordat ze de huidige versie op de lijst kunnen vervangen.
Nee
Toelichting
Forumadvies
Definitief
Datum van besluit

Datum waarop het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) heeft besloten de standaard op de lijst te plaatsen.

15-11-2016