21-09-2023: SAML en OpenID.NLGov zijn gezamenlijk verplicht ('Pas toe of leg uit'-verplichting) aan de overheid. De 'Pas toe of leg uit'-verplichting van SAML en OpenID.NLGov is overgegaan naar Authenticatie-standaarden (OpenID.NLGov en SAML) op de 'Pas toe of leg uit'-lijst. Authenticatie-standaarden (OpenID.NLGov en SAML) vervangt de afzonderlijke registraties van SAML, NL GOV AP OIDC en OIDC op de lijst open standaarden.

De verplichting van OpenID.NLGov (het Nederlandse profiel) betekent dat het gebruik van de internationale standaard OpenID Connect (OIDC) verplicht is volgens de aanscherpende eisen uit het Nederlandse profiel.

OIDC

Inhoudsopgave

Content

Status

Lijst status
  • ‘Verplicht (pas toe of leg uit’) betekent dat de standaard verplicht moet worden uitgevraagd en toegepast volgens de Instructie rijksdienst bij aanschaf ICT-diensten of ICT-producten.
  • ‘Aanbevolen’ betekent dat dit een gangbare of opkomende standaard is waarvan het Forum Standaardisatie het gebruik aanbeveelt.
  • ‘In behandeling’ wil zeggen dat de standaard wordt getoetst voor opname op de lijst.
  • ‘Archief’ betekent in het verleden op de lijst gestaan heeft of in behandeling geweest is en nu niet (meer) verplicht of aanbevolen is.
Archief
Functioneel toepassingsgebied

Beschrijft de toepassing(en) waarvoor het gebruik van de standaard verplicht is of aanbevolen wordt (afhankelijk van de lijststatus).

OpenID Connect kan toegepast worden bij het beschikbaar stellen van federatieve authenticatiediensten.

Organisatorisch werkingsgebied

Benoemt de organisaties waarvoor de verplichting geldt.

Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.

Europese status

‘Ja’ betekent dat de standaard is erkend door het Multi Stakeholder Platform on ICT Standardisation van de Europese Commissie.

Nee

Nut en werking

Typering
Authenticatie
Nut

OpenID Connect (OIDC) is een open en gedistribueerde manier om één authenticatiedienst naar keuze te kunnen hergebruiken bij meerdere (semi-)overheidsdienstverleners, bij gebruik vanuit onder andere webapplicaties en mobiele apps. Belangrijkste redenen om op OIDC in te zetten is de actieve ontwikkelingen en de mobile-first strategie ondersteuning van digitale overheidsdiensten.

Werking

OIDC bouwt voort op OAuth 2.0. Het maakt het mogelijk om andere authenticatievoorzieningen middels een routeringsvoorziening te ontsluiten. Bovendien geeft het de mogelijkheid om meerdere attributen of andere type identifiers mee te geven.

OIDC is een generieke standaard die meestal nog profielen (aanvullende afspraken) vereist voor toepassing in specifieke domeinen.

 

Domein
Relatie met andere standaarden
Relatie met andere standaarden
Trefwoorden

Detailinformatie

Volledige naam

OpenID Connect

Versie
1.0
Specificatiedocument
Beheerorganisatie
OpenID Foundation

Toepassing

Hulpmiddelen

Vrij beschikbare hulpmiddelen en software die de adoptie van de standaard ondersteunen. Dit kunnen zijn: referentie-implementaties, open source libraries, test tools, e.d.

Er is een groot aantal configureerbare implementaties en libraries beschikbaar.

Toetsingsinformatie

Toelichting bij opname

Er is geadviseerd zo snel mogelijk een breed gedragen Nederlands profiel te ontwikkelen voor OIDC. Dit Nederlands profiel zal dan moeten worden aangedragen voor plaatsing op de ‘pas toe of leg uit’-lijst.

Op 9 december 2020 heeft Forum Standaardisatie besloten de aanmelding van Logius voor het Nederlandse profiel van de standaard OIDC (NL GOV Assurance Profile for OIDC) voor plaatsing op de ‘pas toe of leg uit’-lijst in procedure te nemen. Dit profiel spitst zich specifiek toe op de context van (semi-)overheidsorganisaties in Nederland. 

In gevallen waar een generieke standaard moet worden toegepast met een specifieker profiel, plaatst het Forum Standaardisatie het profiel op de 'pas toe of leg uit' lijst en de onderliggende generieke standaard op de lijst aanbevolen standaarden.

Uitstekend beheer
  • ‘Ja’ betekent dat nieuwe versies van de standaard op de lijst worden overgenomen zonder aanvullende toetsing door het Forum Standaardisatie.
  • ‘Nee’ betekent dat nieuwe versies van de standaard door het Forum Standaardisatie eerst worden getoetst voordat ze de huidige versie op de lijst kunnen vervangen.
Nee
Expertadvies

Expertadvies-OpenID-Connect-1.0_0.pdf

PDF Document | 404.69 KB
Intakeadvies

FS-190612.4D_Intakeadvies_OIDC.pdf

PDF Document | 136.29 KB
Consultatie

191211-Consultatiedocument-OIDC.pdf

PDF Document | 116.25 KB
Forumadvies

191211-Forumadvies-OIDC.pdf

PDF Document | 136.42 KB
Datum van aanmelding

Datum waarop een organisatie de standaard heeft aangemeld voor opname op de lijst van aanbevolen of verplichte open standaarden. Als een standaard voldoet aan de criteria om in behandeling genomen te worden, vindt een toetsingsprocedure plaats. Deze duurt ongeveer een 6 maanden.

17-04-2019

Datum van besluit

Datum waarop het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) heeft besloten de standaard op de lijst te plaatsen.

23-03-2020